Revolusjoner har aldri lettet tyranniets byrde, de har bare lagt dem på andre skuldre.


revolusjoner-har-aldri-lettet-tyranniets-byrde-har-bare-lagt-dem-på-andre-skuldre
george bernard shawrevolusjonerharaldrilettettyrannietsbyrdebarelagtdemandreskuldrerevolusjoner harhar aldrialdri lettetlettet tyrannietstyranniets byrdede harhar barebare lagtlagt demdem påandre skuldrerevolusjoner har aldrihar aldri lettetaldri lettet tyrannietslettet tyranniets byrdede har barehar bare lagtbare lagt demlagt dem pådem på andrepå andre skuldrerevolusjoner har aldri lettethar aldri lettet tyrannietsaldri lettet tyranniets byrdede har bare lagthar bare lagt dembare lagt dem pålagt dem på andredem på andre skuldrerevolusjoner har aldri lettet tyrannietshar aldri lettet tyranniets byrdede har bare lagt demhar bare lagt dem påbare lagt dem på andrelagt dem på andre skuldre

Dersom jeg har sett litt lengre enn andre, så har jeg gjort det ved å stå på kjempers skuldre. -Isaac Newton
dersom-jeg-har-sett-litt-lengre-enn-andre-så-har-jeg-gjort-det-ved-å-stå-på-kjempers-skuldre
Alle revolusjoner har hittil bare bevist én ting, nemlig at mye lar seg forandre, bare ikke menneskene. -Revolusjon
alle-revolusjoner-har-hittil-bare-bevist-én-ting-nemlig-at-mye-lar-seg-forandre-bare-ikke-menneskene
Jeg har drukket kjelleren tom iår, skrevet mine drømmer på tynt papir, lagt dem i tomflaskene og sendt dem ut i all verden, én etter én. -Kaj Skagen
jeg-har-drukket-kjelleren-tom-iår-skrevet-mine-drømmer-på-tynt-papir-lagt-dem-i-tomflaskene-og-sendt-dem-ut-i-all-verden-én-etter-én
En ting er å legge planer. Noe ganske annet er å vite hvor man har lagt dem. -Ole Henrik Magga
en-ting-er-å-legge-planer-noe-ganske-annet-er-å-vite-hvor-man-har-lagt-dem
Den som har lengselen i seg, er aldri fattig. Lengselen kan legge en blå kongekappe selv over tiggerens magre skuldre. -Lengsel
den-som-har-lengselen-i-seg-er-aldri-fattig-lengselen-kan-legge-blå-kongekappe-selv-over-tiggerens-magre-skuldre
Nostalgi for det vi har mistet, er lettere å holde ut enn nostalgi for det vi aldri har hatt, for det første innebærer kunnskap og glede, det andre bare uvitenhet og smerte. -Nostalgi
nostalgi-for-det-vi-har-mistet-er-lettere-å-holde-ut-enn-nostalgi-for-det-vi-aldri-har-hatt-for-det-første-innebærer-kunnskap-og-glede-det-andre