Rettferdighet er sannhet i handling.


rettferdighet-er-sannhet-i-handling
rettferdighetrettferdighetersannhethandlingrettferdighet erer sannhetsannhet ii handlingrettferdighet er sannheter sannhet isannhet i handlingrettferdighet er sannhet ier sannhet i handlingrettferdighet er sannhet i handling

Når du forteller en løgn, stjeler du retten til sannhet fra noen. Når du fusker, stjeler du retten til rettferdighet. -Løgn
når-du-forteller-løgn-stjeler-du-retten-til-sannhet-fra-noen-når-du-fusker-stjeler-du-retten-til-rettferdighet
En stor sannhet er en sannhet der det motsatte også er sant. -Sannhet
en-stor-sannhet-er-sannhet-der-det-motsatte-også-er-sant
Det gjelder å finne en sannhet som er sannhet for meg. -Sannhet
det-gjelder-å-finne-sannhet-som-er-sannhet-for-meg
Fortell en vakker sannhet med små ord, men aldri en stygg sannhet med noen ord. -Sannhet
fortell-vakker-sannhet-med-små-ord-men-aldri-stygg-sannhet-med-noen-ord
Rettferdighet er å behandle alle ulikt. -Rettferdighet
rettferdighet-er-å-behandle-alle-ulikt