Rettferdighet er sannhet i handling.


rettferdighet-er-sannhet-i-handling
rettferdighetrettferdighetersannhethandlingrettferdighet erer sannhetsannhet ii handlingrettferdighet er sannheter sannhet isannhet i handlingrettferdighet er sannhet ier sannhet i handlingrettferdighet er sannhet i handling

Når du forteller en løgn, stjeler du retten til sannhet fra noen. Når du fusker, stjeler du retten til rettferdighet.En stor sannhet er en sannhet der det motsatte også er sant.Det gjelder å finne en sannhet som er sannhet for meg.Fortell en vakker sannhet med små ord, men aldri en stygg sannhet med noen ord.Rettferdighet er å behandle alle ulikt.Mildhet er bedre enn rettferdighet.