Rent teoretisk kan man nok elske sin neste litt på avstand, men nesten aldri på nært hold.


rent-teoretisk-kan-man-nok-elske-neste-litt-på-avstand-men-nesten-aldri-på-nært-hold
nestekjærlighetrentteoretiskkanmannokelskenestelittavstandmennestenaldrinærtholdrent teoretiskteoretisk kankan manman noknok elskeelske sinsin nesteneste littlitt påpå avstandmen nestennesten aldrialdri påpå nærtnært holdrent teoretisk kanteoretisk kan mankan man nokman nok elskenok elske sinelske sin nestesin neste littneste litt pålitt på avstandmen nesten aldrinesten aldri påaldri på nærtpå nært holdrent teoretisk kan manteoretisk kan man nokkan man nok elskeman nok elske sinnok elske sin nesteelske sin neste littsin neste litt påneste litt på avstandmen nesten aldri pånesten aldri på nærtaldri på nært holdrent teoretisk kan man nokteoretisk kan man nok elskekan man nok elske sinman nok elske sin nestenok elske sin neste littelske sin neste litt påsin neste litt på avstandmen nesten aldri på nærtnesten aldri på nært hold

Livet er en tragedie på nært hold, men en komedie på avstand. -Livet er
livet-er-tragedie-på-nært-hold-men-komedie-på-avstand
Burde man ikke nikke tilfreds, og glede seg litt, hver gang man nesten, men ikke, blir truffet av fugleskitt. -Hell og uhell
burde-man-ikke-nikke-tilfreds-og-glede-seg-litt-hver-gang-man-nesten-men-ikke-blir-truffet-av-fugleskitt
Å gifte seg er å si at man skal elske hverandre rent og perfekt resten av livet. Det går ikke. -Linn Ullmann
Å-gifte-seg-er-å-at-man-skal-elske-hverandre-rent-og-perfekt-resten-av-livet-det-går-ikke
Hold ut hold frem hold på Du kan klar det du kan du må Det går oppover og da vet du d’e tungt å gå -Halvdan Sivertsen
hold-ut-hold-frem-hold-på-du-kan-klar-det-du-kan-du-må-det-går-oppover-og-da-vet-du-de-tungt-å-gå
Her er rent nok til å beholde helsen, men rot nok til å beholde lykken. -Ukjent
her-er-rent-nok-til-å-beholde-helsen-men-rot-nok-til-å-beholde-lykken
En god avis er nesten aldri god nok, men en elendig avis er alltid en sann fryd. -Garrison Keillor
en-god-avis-er-nesten-aldri-god-nok-men-elendig-avis-er-alltid-sann-fryd