Reklame er kunsten å sikte på hodet og treffe lommeboken.


reklame-er-kunsten-å-sikte-på-hodet-og-treffe-lommeboken
reklamereklameerkunstensiktehodetogtreffelommebokenreklame erer kunstenkunsten åå siktesikte påpå hodethodet ogog treffetreffe lommebokenreklame er kunstener kunsten åkunsten å sikteå sikte påsikte på hodetpå hodet oghodet og treffeog treffe lommebokenreklame er kunsten åer kunsten å siktekunsten å sikte påå sikte på hodetsikte på hodet ogpå hodet og treffehodet og treffe lommebokenreklame er kunsten å sikteer kunsten å sikte påkunsten å sikte på hodetå sikte på hodet ogsikte på hodet og treffepå hodet og treffe lommeboken

Reklame er kunsten å overbevise andre mennesker om at de er av samme mening som oss. -Peter Ustinov
reklame-er-kunsten-å-overbevise-andre-mennesker-om-at-er-av-samme-mening-som-oss
Hun smilte så jeg kjente det helt inn i lommeboken. -Smil
hun-smilte-så-jeg-kjente-det-helt-inn-i-lommeboken
Kunsten å være vis er kunsten å vite hva en skal overse. -Visdom
kunsten-å-være-vis-er-kunsten-å-vite-hva-skal-overse
Stor er kunsten å begynne, men større er kunsten å avslutte. -Henry Wadsworth Longfellow
stor-er-kunsten-å-begynne-men-større-er-kunsten-å-avslutte
Kunsten å skrive er kunsten å oppdage hva du egentlig mener. -Skrive
kunsten-å-skrive-er-kunsten-å-oppdage-hva-du-egentlig-mener
Reklame er å skape hele løgner av halve sannheter. -Edgar Shoaff
reklame-er-å-skape-hele-løgner-av-halve-sannheter