Reklame er kunsten å overbevise andre mennesker om at de er av samme mening som oss.


reklame-er-kunsten-å-overbevise-andre-mennesker-om-at-er-av-samme-mening-som-oss
peter ustinovreklameerkunstenoverbeviseandremenneskeromatavsammemeningsomossreklame erer kunstenkunsten åå overbeviseandre menneskermennesker omom atat dede erer avav sammesamme meningmening somsom ossreklame er kunstener kunsten åkunsten å overbeviseå overbevise andreoverbevise andre menneskerandre mennesker ommennesker om atom at deat de erde er aver av sammeav samme meningsamme mening sommening som ossreklame er kunsten åer kunsten å overbevisekunsten å overbevise andreå overbevise andre menneskeroverbevise andre mennesker omandre mennesker om atmennesker om at deom at de erat de er avde er av sammeer av samme meningav samme mening somsamme mening som ossreklame er kunsten å overbeviseer kunsten å overbevise andrekunsten å overbevise andre menneskerå overbevise andre mennesker omoverbevise andre mennesker om atandre mennesker om at demennesker om at de erom at de er avat de er av sammede er av samme meninger av samme mening somav samme mening som oss

Det er aldri andres mening som plager oss; men den vilje andre av og til har til å påtvinge oss denne mening når vi selv ikke vil. -Mening
det-er-aldri-andres-mening-som-plager-oss-men-den-vilje-andre-av-og-til-har-til-å-påtvinge-oss-denne-mening-når-vi-selv-ikke-vil
Reklame er kunsten å sikte på hodet og treffe lommeboken. -Reklame
reklame-er-kunsten-å-sikte-på-hodet-og-treffe-lommeboken
Toleranse er å gi andre mennesker de samme rettighetene som du selv krever. -Toleranse
toleranse-er-å-gi-andre-mennesker-samme-rettighetene-som-du-selv-krever
Selvrespekt og respekt for andre mennesker er to sider av samme sak. -Respekt
selvrespekt-og-respekt-for-andre-mennesker-er-to-sider-av-samme-sak
Kvinnene behandler oss på samme måte som menneskeheten behandler sine guder. De tilber oss, og plager oss alltid for å få oss til å gjøre noe for dem. -Kvinner og menn
kvinnene-behandler-oss-på-samme-måte-som-menneskeheten-behandler-sine-guder-de-tilber-oss-og-plager-oss-alltid-for-å-få-oss-til-å-gjøre-noe-for