Regelen er at enhver morder blir straffet med mindre han har drept i stort selskap og under trompetfanfarer.


regelen-er-at-enhver-morder-blir-straffet-med-mindre-han-har-drept-i-stort-selskap-og-under-trompetfanfarer
voltaireregeleneratenhvermorderblirstraffetmedmindrehanhardreptstortselskapogundertrompetfanfarerregelen erer atat enhverenhver mordermorder blirblir straffetstraffet medmed mindremindre hanhan harhar dreptdrept ii stortstort selskapselskap ogog underunder trompetfanfarerregelen er ater at enhverat enhver morderenhver morder blirmorder blir straffetblir straffet medstraffet med mindremed mindre hanmindre han harhan har drepthar drept idrept i storti stort selskapstort selskap ogselskap og underog under trompetfanfarerregelen er at enhverer at enhver morderat enhver morder blirenhver morder blir straffetmorder blir straffet medblir straffet med mindrestraffet med mindre hanmed mindre han harmindre han har drepthan har drept ihar drept i stortdrept i stort selskapi stort selskap ogstort selskap og underselskap og under trompetfanfarerregelen er at enhver morderer at enhver morder blirat enhver morder blir straffetenhver morder blir straffet medmorder blir straffet med mindreblir straffet med mindre hanstraffet med mindre han harmed mindre han har dreptmindre han har drept ihan har drept i storthar drept i stort selskapdrept i stort selskap ogi stort selskap og understort selskap og under trompetfanfarer

På ett punkt er vi litt uenige. Jeg vil ha stort kirkebryllup med blomster og brudepiker og stort, dyrt selskap. Han vil heve forlovelsen. -Sally Poplin
på-ett-punkt-er-vi-litt-uenige-jeg-vil-stort-kirkebryllup-med-blomster-og-brudepiker-og-stort-dyrt-selskap-han-vil-heve-forlovelsen
Alderen har ikke stort å si - med mindre du er en ost. -Ukjent
alderen-har-ikke-stort-å-med-mindre-du-er-ost
Hvis du har et selskap med småskårne visjoner, har du et småskårent selskap. -Anita Roddick
hvis-du-har-et-selskap-med-småskårne-visjoner-har-du-et-småskårent-selskap
En etisk person bør gjøre mer enn han blir krevd for og mindre enn han har lov til. -Michael Josephson
en-etisk-person-bør-gjøre-mer-enn-han-blir-krevd-for-og-mindre-enn-han-har-lov-til
Røyking dreper. Blir du drept, har du mistet en veldig viktig del av livet ditt. -Brooke Shields
røyking-dreper-blir-du-drept-har-du-mistet-veldig-viktig-del-av-livet-ditt
Menn blir ikke straffet for sine synder, men av dem. -Synd
menn-blir-ikke-straffet-for-sine-synder-men-av-dem