Redd, redd nedi senga. Redd med all mulig grunn. Rommet er tungt av navnløse skygger. Sitter det noen i den stolen, eller er det stolen selv som tygger og tygger?


redd-redd-nedi-senga-redd-med-all-mulig-grunn-rommet-er-tungt-av-navnløse-skygger-sitter-det-noen-i-den-stolen-eller-er-det-stolen-selv-som-tygger
mørkeredselreddreddnedisengareddmedallmuliggrunnrommetertungtavnavnløseskyggersitterdetnoendenstolenellerstolenselvsomtyggerogtyggerredd nedinedi sengaredd medmed allall muligmulig grunnrommet erer tungttungt avav navnløsenavnløse skyggersitter detdet noennoen ii denden stoleneller erer detdet stolenstolen selvselv somsom tyggertygger ogog tyggerredd nedi sengaredd med allmed all muligall mulig grunnrommet er tungter tungt avtungt av navnløseav navnløse skyggersitter det noendet noen inoen i deni den stoleneller er deter det stolendet stolen selvstolen selv somselv som tyggersom tygger ogtygger og tygger

Alle som er redd for hva fjernsynet gjør med verden er antakelig bare redd for verden. -Clive James
alle-som-er-redd-for-hva-fjernsynet-gjør-med-verden-er-antakelig-bare-redd-for-verden
Nylig traff jeg en som var redd for angsten. Han gjorde meg redd. -Folmer Elling
nylig-traff-jeg-som-var-redd-for-angsten-han-gjorde-meg-redd
Og jeg er selv redd. Men jeg sitter og kjenner det er en fin angst. Skarp og konkret. Det er den irrasjonelle frykten som er farlig. -Angst
og-jeg-er-selv-redd-men-jeg-sitter-og-kjenner-det-er-angst-skarp-og-konkret-det-er-den-irrasjonelle-frykten-som-er-farlig
Jeg er ikke redd for å dø. Jeg er redd for veps. Jeg tør ikke sove med vinduet åpent om sommeren lenger. Det er det eneste. -Tor Milde
jeg-er-ikke-redd-for-å-dø-jeg-er-redd-for-veps-jeg-tør-ikke-sove-med-vinduet-åpent-om-sommeren-lenger-det-er-det-eneste
Jeg er redd for å vinne og redd for å tape, jeg hater uavgjort og klarer ikke slutte å konkurrere - ellers har jeg det bra. -Mignon McLaughlin
jeg-er-redd-for-å-vinne-og-redd-for-å-tape-jeg-hater-uavgjort-og-klarer-ikke-slutte-å-konkurrere-ellers-har-jeg-det-bra
Ensom - det kan være en fra et annet land eller en som er gammel eller en som ikke har noen venner eller er redd. Det kan være en du kjenner, selv om du ikke har tenkt på det. -Ukjent
ensom-det-kan-være-fra-et-annet-land-eller-som-er-gammel-eller-som-ikke-har-noen-venner-eller-er-redd-det-kan-være-du-kjenner-selv-om-du-ikke