Rasehat er et spørsmål om kjensle av mindreverd hos forfølgerne.


rasehat-er-et-spørsmål-om-kjensle-av-mindreverd-hos-forfølgerne
aksel sandemoserasehateretspørsmålomkjensleavmindreverdhosforfølgernerasehat erer etet spørsmålspørsmål omom kjenslekjensle avav mindreverdmindreverd hoshos forfølgernerasehat er eter et spørsmålet spørsmål omspørsmål om kjensleom kjensle avkjensle av mindreverdav mindreverd hosmindreverd hos forfølgernerasehat er et spørsmåler et spørsmål omet spørsmål om kjenslespørsmål om kjensle avom kjensle av mindreverdkjensle av mindreverd hosav mindreverd hos forfølgernerasehat er et spørsmål omer et spørsmål om kjensleet spørsmål om kjensle avspørsmål om kjensle av mindreverdom kjensle av mindreverd hoskjensle av mindreverd hos forfølgerne

Helbredelse er et spørsmål om tid, men noen ganger er det også et spørsmål om muligheter. -Sykdom
helbredelse-er-et-spørsmål-om-tid-men-noen-ganger-er-det-også-et-spørsmål-om-muligheter
Det er inga motsetning mellom tanke og kjensle - om begge er til stades. -Tanke
det-er-inga-motsetning-mellom-tanke-og-kjensle-om-begge-er-til-stades
Både hos venner og hos uvenner må man tilgi alt som er tilgivelig. -Tilgivelse
bå-hos-venner-og-hos-uvenner-må-man-tilgi-alt-som-er-tilgivelig
Det ligger i en kvinnes natur å kunne se feilene hos en talentfull mann og de gode sidene hos idioten. -Kvinner
det-ligger-i-kvinnes-natur-å-kunne-se-feilene-hos-talentfull-mann-og-gode-sidene-hos-idioten
Alle politiske spørsmål, alle problemer om rett og galt, er når alt kommer til alt, bare et spørsmål om eventuell makt. -Politikk
alle-politiske-spørsmål-alle-problemer-om-rett-og-galt-er-når-alt-kommer-til-alt-bare-et-spørsmål-om-eventuell-makt