Rang gir ikke privilegier eller makt. Den pålegger ansvar.


rang-gir-ikke-privilegier-eller-makt-den-pålegger-ansvar
ledelseranggirikkeprivilegierellermaktdenpåleggeransvarrang girgir ikkeikke privilegierprivilegier ellereller maktden påleggerpålegger ansvarrang gir ikkegir ikke privilegierikke privilegier ellerprivilegier eller maktden pålegger ansvarrang gir ikke privilegiergir ikke privilegier ellerikke privilegier eller maktrang gir ikke privilegier ellergir ikke privilegier eller makt

Mitt ansvar er å ta ansvar for det jeg har ansvar for. -Jens Stoltenberg
mitt-ansvar-er-å-ta-ansvar-for-det-jeg-har-ansvar-for
Kvinner må lære at ingen gir deg makt. Du bare tar den. -Kvinner
kvinner-må-lære-at-ingen-gir-deg-makt-du-bare-tar-den
I dag gir kunnskap makt. Den kontrollerer tilgangen til muligheter og avansement. -Kunnskap
i-dag-gir-kunnskap-makt-den-kontrollerer-tilgangen-til-muligheter-og-avansement
Musikk gir universet sjel, den gir sinnet vinger, fantasien flukt, alvoret sjarm, den gir munterhet og liv til alt. -Platon
musikk-gir-universet-sjel-den-gir-sinnet-vinger-fantasien-flukt-alvoret-sjarm-den-gir-munterhet-og-liv-til-alt
Ti minnes skal du at i kunstens rike, det er den ene formen som har rang; hvis du vil dømme skaldens tonestige, så hør hvorledes, ikke hva han sang. -Henrik Ibsen
ti-minnes-skal-du-at-i-kunstens-rike-det-er-den-ene-formen-som-har-rang-hvis-du-vil-dømme-skaldens-tonestige-så-hør-hvorledes-ikke-hva-han-sang