Radioen vil aldri kunne erstatte avisene helt. I lengden vil det bli altfor dyrt å drepe fluer med radioapparatet.


radioen-vil-aldri-kunne-erstatte-avisene-helt-i-lengden-vil-det-bli-altfor-dyrt-å-drepe-fluer-med-radioapparatet
fredrik stabelradioenvilaldrikunneerstatteaviseneheltlengdendetblialtfordyrtdrepefluermedradioapparatetradioen vilvil aldrialdri kunnekunne erstatteerstatte aviseneavisene helti lengdenlengden vilvil detdet blibli altfordyrt åå drepedrepe fluerfluer medmed radioapparatetradioen vil aldrivil aldri kunnealdri kunne erstattekunne erstatte aviseneerstatte avisene helti lengden villengden vil detvil det blidet bli altforbli altfor dyrtaltfor dyrt ådyrt å drepeå drepe fluerdrepe fluer medfluer med radioapparatetradioen vil aldri kunnevil aldri kunne erstattealdri kunne erstatte avisenekunne erstatte avisene helti lengden vil detlengden vil det blivil det bli altfordet bli altfor dyrtbli altfor dyrt åaltfor dyrt å drepedyrt å drepe fluerå drepe fluer meddrepe fluer med radioapparatetradioen vil aldri kunne erstattevil aldri kunne erstatte avisenealdri kunne erstatte avisene helti lengden vil det blilengden vil det bli altforvil det bli altfor dyrtdet bli altfor dyrt åbli altfor dyrt å drepealtfor dyrt å drepe fluerdyrt å drepe fluer medå drepe fluer med radioapparatet

Jeg håper vi aldri opplever den dagen da forholdene er så elendige som avisene vil ha det til. -Will Rogers
jeg-håper-vi-aldri-opplever-den-dagen-da-forholdene-er-så-elendige-som-avisene-vil-det-til
På ett punkt er vi litt uenige. Jeg vil ha stort kirkebryllup med blomster og brudepiker og stort, dyrt selskap. Han vil heve forlovelsen. -Sally Poplin
på-ett-punkt-er-vi-litt-uenige-jeg-vil-stort-kirkebryllup-med-blomster-og-brudepiker-og-stort-dyrt-selskap-han-vil-heve-forlovelsen
Elektrisk kommunikasjon vil aldri erstatte ansiktet til noen som med sin sjel oppmuntrer en annen til å være modig og sann. -Kommunikasjon
elektrisk-kommunikasjon-vil-aldri-erstatte-ansiktet-til-noen-som-med-sjel-oppmuntrer-annen-til-å-være-modig-og-sann
Jeg vil gjerne bli rik, men jeg vil aldri gjøre det som må til for å bli rik. -Gertrude Stein
jeg-vil-gjerne-bli-rik-men-jeg-vil-aldri-gjøre-det-som-må-til-for-å-bli-rik
Vær takknemlig for det du har, så vil du ende opp med å få mer. Hvis du konsentrerer deg om hva du ikke har, vil du aldri, aldri få nok. -Oprah Winfrey
vær-takknemlig-for-det-du-har-så-vil-du-ende-opp-med-å-få-mer-hvis-du-konsentrerer-deg-om-hva-du-ikke-har-vil-du-aldri-aldri-få-nok
Ondskap kan drepe et menneske, men aldri beseire et helt folk. -Jens Stoltenberg
ondskap-kan-drepe-et-menneske-men-aldri-beseire-et-helt-folk