Puss, puss, så får du en suss, puss, så får du en suss. Hver eneste tann med børste og vann. Puss, så får du en suss.


puss-puss-så-får-du-suss-puss-så-får-du-suss-hver-eneste-tann-med-børste-og-vann-puss-så-får-du-suss
trond-viggo torgersenpusspussfårdususssusshverenestetannmedbørsteogvannså fårfår dudu enen sussså fårfår dudu enen susshver enesteeneste tanntann medmed børstebørste ogog vannså fårfår dudu enen sussså får dufår du endu en sussså får dufår du endu en susshver eneste tanneneste tann medtann med børstemed børste ogbørste og vannså får dufår du endu en sussså får du enfår du en sussså får du enfår du en susshver eneste tann medeneste tann med børstetann med børste ogmed børste og vannså får du enfår du en sussså får du en sussså får du en susshver eneste tann med børsteeneste tann med børste ogtann med børste og vannså får du en suss

Kjærligheten er et ondskapsfullt puss livet spiller oss for å sikre at arten består. -William Somerset Maugham
kjærligheten-er-et-ondskapsfullt-puss-livet-spiller-oss-for-å-sikre-at-arten-består
Mitt råd til en skuespiller før han går på scenen? Puss nesen og lukk smekken. -Skuespiller
mitt-råd-til-skuespiller-før-han-går-på-scenen-puss-nesen-og-lukk-smekken
Fordommer og forutfattede meninger øver stor makt over oss og spiller mange av oss et puss. -Fordom
fordommer-og-forutfattede-meninger-øver-stor-makt-over-oss-og-spiller-mange-av-oss-et-puss
Den som får penger før han får forstand, beholder dem ikke lenge. -Penger og økonomi
den-som-får-penger-før-han-får-forstand-beholder-dem-ikke-lenge
Du får manus utdelt allerede på fødeklinikken. Alt avhenger av om du får rosa eller lyseblått teppe. -Ingunn Yssen
du-får-manus-utdelt-allerede-på-fødeklinikken-alt-avhenger-av-om-du-får-rosa-eller-lyseblått-teppe