Problemet er jo ikke så mye at verden setter grenser for fantasien, som at fantasien setter grenser for verden.


problemet-er-jo-ikke-så-mye-at-verden-setter-grenser-for-fantasien-som-at-fantasien-setter-grenser-for-verden
karl ove knausgårdproblemeterjoikkemyeatverdensettergrenserforfantasiensomfantasienverdenproblemet erer jojo ikkeikke såså myemye atat verdenverden settersetter grensergrenser forsom atat fantasienfantasien settersetter grensergrenser forproblemet er joer jo ikkejo ikke såikke så myeså mye atmye at verdenat verden setterverden setter grensersetter grenser forgrenser for fantasiensom at fantasienat fantasien setterfantasien setter grensersetter grenser forgrenser for verdenproblemet er jo ikkeer jo ikke såjo ikke så myeikke så mye atså mye at verdenmye at verden setterat verden setter grenserverden setter grenser forsetter grenser for fantasiensom at fantasien setterat fantasien setter grenserfantasien setter grenser forsetter grenser for verdenproblemet er jo ikke såer jo ikke så myejo ikke så mye atikke så mye at verdenså mye at verden settermye at verden setter grenserat verden setter grenser forverden setter grenser for fantasiensom at fantasien setter grenserat fantasien setter grenser forfantasien setter grenser for verden

Det er utrolig mange muligheter i et eventyr, og fordi det er et eventyr, kan altså alt gå an. Det er bare vår egen fantasi som setter grenser. Akkurat som i vikeligheten. -Gudrun Vinsrygg
det-er-utrolig-mange-muligheter-i-et-eventyr-og-fordi-det-er-et-eventyr-kan-altså-alt-gå-an-det-er-bare-vår-egen-fantasi-som-setter-grenser
Det er alltid stillheten som setter verden i et annet lys enn dens eget. -Stillhet
det-er-alltid-stillheten-som-setter-verden-i-et-annet-lys-enn-dens-eget
Samfunnet må ta inn over seg at det skylder stor takk til alle dem som setter barn til verden. -Kåre Willoch
samfunnet-må-ta-inn-over-seg-at-det-skylder-stor-takk-til-alle-dem-som-setter-barn-til-verden
Jeg har imot å sette figurer inn i literaturen med samme lettvinthet som mann setter barn inn i verden. -Skrive
jeg-har-imot-å-sette-figurer-inn-i-literaturen-med-samme-lettvinthet-som-mann-setter-barn-inn-i-verden
Det har skjedd svært mye i Jesu navn som himmelen ikke setter pris på. -Jesus
det-har-skjedd-svært-mye-i-jesu-navn-som-himmelen-ikke-setter-pris-på
Kjærligheten søker ikke grenser, bare utløp. -Ukjent
kjærligheten-søker-ikke-grenser-bare-utløp