Prestasjon er bra, men du må være din egen målestokk og unngå overdose.


prestasjon-er-bra-men-du-må-være-din-egen-målestokk-og-unngå-overdose
prestasjonprestasjonerbramenduværedinegenmålestokkogunngåoverdoseprestasjon erer bramen dudu måmå værevære dindin egenegen målestokkmålestokk ogog unngåunngå overdoseprestasjon er bramen du mådu må væremå være dinvære din egendin egen målestokkegen målestokk ogmålestokk og unngåog unngå overdosemen du må væredu må være dinmå være din egenvære din egen målestokkdin egen målestokk ogegen målestokk og unngåmålestokk og unngå overdosemen du må være dindu må være din egenmå være din egen målestokkvære din egen målestokk ogdin egen målestokk og unngåegen målestokk og unngå overdose

Egen suksess er vel og bra, men andres fiasko er heller ikke å forakte. -Fredrik Stabel
egen-suksess-er-vel-og-bra-men-andres-fiasko-er-heller-ikke-å-forakte
Du har ansvar for din egen intelligens, for ikke å være dum. -Georg Johannesen
du-har-ansvar-for-din-egen-intelligens-for-ikke-å-være-dum
Det er bra å gi når man blir bedt, men det er bedre å gi ubedt, ut fra ens egen forståelse. -Kahlil Gibran
det-er-bra-å-gi-når-man-blir-bedt-men-det-er-bedre-å-gi-ubedt-ut-fra-ens-egen-forståelse
Hvis du har fortjent dens kjærlighet, vil en katt være din venn, men aldri din slave. -Katt
hvis-du-har-fortjent-dens-kjærlighet-vil-katt-være-din-venn-men-aldri-din-slave
Å ligge i din egen hage under et pæretre, male takrennen, leke med barna og gjøre ting som du har utsatt et helt år. Alt dette kan også være ferie. -Ferie
Å-ligge-i-din-egen-hage-under-et-pæretre-male-takrennen-leke-med-barna-og-gjøre-ting-som-du-har-utsatt-et-helt-år-alt-dette-kan-også-være
Det er bra å bøye seg i støvet når man har gjort en feil, men det er ikke bra å bli der. -Feil
det-er-bra-å-bøye-seg-i-støvet-når-man-har-gjort-feil-men-det-er-ikke-bra-å-bli-der