Praktisk politikk er kunsten å ignorere fakta.


praktisk-politikk-er-kunsten-å-ignorere-fakta
politikkpraktiskpolitikkerkunstenignorerefaktapraktisk politikkpolitikk erer kunstenkunsten åå ignorereignorere faktapraktisk politikk erpolitikk er kunstener kunsten åkunsten å ignorereå ignorere faktapraktisk politikk er kunstenpolitikk er kunsten åer kunsten å ignorerekunsten å ignorere faktapraktisk politikk er kunsten åpolitikk er kunsten å ignorereer kunsten å ignorere fakta

Dersom fakta er anderledes enn hva du trodde, så forhold deg til fakta, og ikke det du trodde. Det er det motsatte av journalister, som aldri lar seg forvirre av fakta om de først har en god historie. -Martin Mæland
dersom-fakta-er-anderledes-enn-hva-du-trodde-så-forhold-deg-til-fakta-og-ikke-det-du-trodde-det-er-det-motsatte-av-journalister-som-aldri-lar-seg
Politikk er kunsten å omgås på et høyere plan. -Politikk
politikk-er-kunsten-å-omgås-på-et-høyere-plan
Er politikk noe annet enn kunsten å lyve i rett tid? -Politikk
er-politikk-noe-annet-enn-kunsten-å-lyve-i-rett-tid
Med politikk forstår mange kunsten å slukke branner de selv har tent på. -Politikk
med-politikk-forstår-mange-kunsten-å-slukke-branner-selv-har-tent-på
Hva er galt med å ombestemme seg når fakta er endret? Men du må være i stand til å si hvorfor du ombestemte deg, og på hvilken måte fakta er endret. -Lee Iacocca
hva-er-galt-med-å-ombestemme-seg-når-fakta-er-endret-men-du-må-være-i-stand-til-å-hvorfor-du-ombestemte-deg-og-på-hvilken-måte-fakta-er
Politikk er kunsten å hindre folk i å blande seg opp i det som angår dem. -Politikk
politikk-er-kunsten-å-hindre-folk-i-å-blande-seg-opp-i-det-som-angår-dem