Prøv ikke det enkelte skritt foran deg: bare den som ser langt, finner fram.


prøv-ikke-det-enkelte-skritt-foran-deg-bare-den-som-langt-finner-fram
dag hammarskjöldprøvikkedetenkelteskrittforandegbaredensomlangtfinnerframprøv ikkeikke detdet enkelteenkelte skrittskritt foranforan degbare denden somsom serser langtfinner framprøv ikke detikke det enkeltedet enkelte skrittenkelte skritt foranskritt foran degbare den somden som sersom ser langtprøv ikke det enkelteikke det enkelte skrittdet enkelte skritt foranenkelte skritt foran degbare den som serden som ser langtprøv ikke det enkelte skrittikke det enkelte skritt forandet enkelte skritt foran degbare den som ser langt

Massene vil følge en leder som marsjerer over tjue skritt foran, men hvis han er tusen skritt foran, ser de ham ikke og følger ham ikke. -Ledelse
massene-vil-følge-leder-som-marsjerer-over-tjue-skritt-foran-men-hvis-han-er-tusen-skritt-foran-ham-ikke-og-følger-ham-ikke
Prøv bare, prøv å sette vinger på en stein, prøv å følge sporet etter en fugl i lufta. -Poesi
prøv-bare-prøv-å-sette-vinger-på-stein-prøv-å-følge-sporet-etter-fugl-i-lufta
Hvis du ikke lykkes første gang, prøv igjen. Prøv enda en gang. Og så kan du gi deg. Det er ikke noen grunn til å dumme seg helt ut. -Nederlag
hvis-du-ikke-lykkes-første-gang-prøv-igjen-prøv-enda-gang-og-så-kan-du-gi-deg-det-er-ikke-noen-grunn-til-å-dumme-seg-helt-ut
Jeg ser bare deg, tenker bare på deg, berører bare deg, puster deg, begjærer deg, drømmer om deg; med andre ord - jeg elsker deg! -Juliette Drouet
jeg-bare-deg-tenker-bare-på-deg-berører-bare-deg-puster-deg-begjærer-deg-drømmer-om-deg-med-andre-ord-jeg-elsker-deg