Politikk er omgang med makten.


politikk-er-omgang-med-makten
politikkpolitikkeromgangmedmaktenpolitikk erer omgangomgang medmed maktenpolitikk er omganger omgang medomgang med maktenpolitikk er omgang meder omgang med maktenpolitikk er omgang med makten

Makten over andre er intet - makten over seg selv er alt. -Gabriel Scott
makten-over-andre-er-intet-makten-over-seg-selv-er-alt
Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst. Den skal være noe mer. Den politikk som er i pakt med fremtiden, må gå ut på å gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag. -Politikk
det-er-ikke-tilstrekkelig-å-at-politikk-er-det-muliges-kunst-den-skal-være-noe-mer-den-politikk-som-er-i-pakt-med-fremtiden-må-gå-ut-på-å
Den modige kritikk er mer nødvendig enn noen gang, fordi makten sminker seg med kommunikasjonsrådgivere og designerord. -Samfunnskritikk
den-modige-kritikk-er-mer-nødvendig-enn-noen-gang-fordi-makten-sminker-seg-med-kommunikasjonsrådgivere-og-designerord
Det er på tide nå, med halve makten. Det eneste prinsipielle standpunktet som tilkjenner kvinner dømmekraft og integritet. -Karin Yrvin
det-er-på-tide-nå-med-halve-makten-det-eneste-prinsipielle-standpunktet-som-tilkjenner-kvinner-dømmekraft-og-integritet
Politikk er kunsten alltid og med alle passende midler å handle i samsvar med egne interesser. -Politikk
politikk-er-kunsten-alltid-og-med-alle-passende-midler-å-handle-i-samsvar-med-egne-interesser