Politikk er offentlige handlinger til ens private fordel.


politikk-er-offentlige-handlinger-til-ens-private-fordel
politikkpolitikkeroffentligehandlingertilensprivatefordelpolitikk erer offentligeoffentlige handlingerhandlinger tiltil ensens privateprivate fordelpolitikk er offentligeer offentlige handlingeroffentlige handlinger tilhandlinger til enstil ens privateens private fordelpolitikk er offentlige handlingerer offentlige handlinger tiloffentlige handlinger til enshandlinger til ens privatetil ens private fordelpolitikk er offentlige handlinger tiler offentlige handlinger til ensoffentlige handlinger til ens privatehandlinger til ens private fordel

Politikk: prøve å gjøre egen fordel til alles interesse. -Politikk
politikk-prøve-å-gjøre-egen-fordel-til-alles-interesse
Å få det som fyller ens tid til også å fylle ens liv, er livskunst. -Livskunst
Å-få-det-som-fyller-ens-tid-til-også-å-fylle-ens-liv-er-livskunst
Også ord er handlinger, og et av hovedpunktene for et skrivende menneske i dag er å få ordene til å bety noe igjen. -Ord og handling
også-ord-er-handlinger-og-et-av-hovedpunktene-for-et-skrivende-menneske-i-dag-er-å-få-ordene-til-å-bety-noe-igjen
Stå til ansvar overfor deg selv for dine handlinger. Søk ikke beskyttelse hos ytre autoriteter. -Jiddu Krisnamurti
stå-til-ansvar-overfor-deg-selv-for-dine-handlinger-søk-ikke-beskyttelse-hos-ytre-autoriteter
Når en pike gifter seg, gir hun avkall på mange menns oppmerksomhet til fordel for én manns uoppmerksomhet. -Helen Rowland
når-pike-gifter-seg-gir-hun-avkall-på-mange-menns-oppmerksomhet-til-fordel-for-én-manns-uoppmerksomhet