Politikk er kunsten å omgås på et høyere plan.


politikk-er-kunsten-å-omgås-på-et-høyere-plan
politikkpolitikkerkunstenomgåsethøyereplanpolitikk erer kunstenkunsten åå omgåsomgås påpå etet høyerehøyere planpolitikk er kunstener kunsten åkunsten å omgåså omgås påomgås på etpå et høyereet høyere planpolitikk er kunsten åer kunsten å omgåskunsten å omgås påå omgås på etomgås på et høyerepå et høyere planpolitikk er kunsten å omgåser kunsten å omgås påkunsten å omgås på etå omgås på et høyereomgås på et høyere plan

Politikk er en scene hvor sufflørene ofte roper høyere enn skuespillerne. -Politikk
politikk-er-scene-hvor-sufflørene-ofte-roper-høyere-enn-skuespillerne
Praktisk politikk er kunsten å ignorere fakta. -Politikk
praktisk-politikk-er-kunsten-å-ignorere-fakta
Du blir ikke mester i skriving og lesing før du har vært elev. Det samme gjelder i langt høyere grad kunsten å leve. -Livskunst
du-blir-ikke-mester-i-skriving-og-lesing-før-du-har-vært-elev-det-samme-gjelder-i-langt-høyere-grad-kunsten-å-leve
Er politikk noe annet enn kunsten å lyve i rett tid? -Politikk
er-politikk-noe-annet-enn-kunsten-å-lyve-i-rett-tid
Med politikk forstår mange kunsten å slukke branner de selv har tent på. -Politikk
med-politikk-forstår-mange-kunsten-å-slukke-branner-selv-har-tent-på
Politikk er kunsten å hindre folk i å blande seg opp i det som angår dem. -Politikk
politikk-er-kunsten-å-hindre-folk-i-å-blande-seg-opp-i-det-som-angår-dem