Politikk er ikke det muliges kunst. Politikkens oppgave er å velge mellom det umulige og den ubehagelige.


politikk-er-ikke-det-muliges-kunst-politikkens-oppgave-er-å-velge-mellom-det-umulige-og-den-ubehagelige
politikkpolitikkerikkedetmuligeskunstpolitikkensoppgavevelgemellomumuligeogdenubehageligepolitikk erer ikkeikke detdet muligesmuliges kunstpolitikkens oppgaveoppgave erer åå velgevelge mellommellom detdet umuligeumulige ogog denden ubehageligepolitikk er ikkeer ikke detikke det muligesdet muliges kunstpolitikkens oppgave eroppgave er åer å velgeå velge mellomvelge mellom detmellom det umuligedet umulige ogumulige og denog den ubehageligepolitikk er ikke deter ikke det muligesikke det muliges kunstpolitikkens oppgave er åoppgave er å velgeer å velge mellomå velge mellom detvelge mellom det umuligemellom det umulige ogdet umulige og denumulige og den ubehageligepolitikk er ikke det muligeser ikke det muliges kunstpolitikkens oppgave er å velgeoppgave er å velge mellomer å velge mellom detå velge mellom det umuligevelge mellom det umulige ogmellom det umulige og dendet umulige og den ubehagelige

Politikk er det muliges kunst, men også vitenskapen om det umulige. -Politikk
politikk-er-det-muliges-kunst-men-også-vitenskapen-om-det-umulige
Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst. Den skal være noe mer. Den politikk som er i pakt med fremtiden, må gå ut på å gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag. -Politikk
det-er-ikke-tilstrekkelig-å-at-politikk-er-det-muliges-kunst-den-skal-være-noe-mer-den-politikk-som-er-i-pakt-med-fremtiden-må-gå-ut-på-å
Politikk er ikke bare det muliges kunst. Det bør også være det umuliges kunst. -Politikk
politikk-er-ikke-bare-det-muliges-kunst-det-bør-også-være-det-umuliges-kunst
Politikk er det muliges kunst. -Politikk
politikk-er-det-muliges-kunst
Ved å forsøke det «umulige» når man det muliges høyeste grad. -August Strindberg
ved-å-forsøke-det-umulige-når-man-det-muliges-høyeste-grad
Det er i politikk som i kunst: Det motsatte av godt er ikke ondt, men velment. -Politikk
det-er-i-politikk-som-i-kunst-det-motsatte-av-godt-er-ikke-ondt-men-velment