Politikk er ikke bare det muliges kunst. Det bør også være det umuliges kunst.


politikk-er-ikke-bare-det-muliges-kunst-det-bør-også-være-det-umuliges-kunst
politikkpolitikkerikkebaredetmuligeskunstdetbørogsåværeumuligespolitikk erer ikkeikke barebare detdet muligesmuliges kunstdet børbør ogsåogså værevære detdet umuligesumuliges kunstpolitikk er ikkeer ikke bareikke bare detbare det muligesdet muliges kunstdet bør ogsåbør også væreogså være detvære det umuligesdet umuliges kunstpolitikk er ikke bareer ikke bare detikke bare det muligesbare det muliges kunstdet bør også værebør også være detogså være det umuligesvære det umuliges kunstpolitikk er ikke bare deter ikke bare det muligesikke bare det muliges kunstdet bør også være detbør også være det umuligesogså være det umuliges kunst

Politikk er det muliges kunst, men også vitenskapen om det umulige. -Politikk
politikk-er-det-muliges-kunst-men-også-vitenskapen-om-det-umulige
Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst. Den skal være noe mer. Den politikk som er i pakt med fremtiden, må gå ut på å gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag. -Politikk
det-er-ikke-tilstrekkelig-å-at-politikk-er-det-muliges-kunst-den-skal-være-noe-mer-den-politikk-som-er-i-pakt-med-fremtiden-må-gå-ut-på-å
Politikk er det muliges kunst. -Politikk
politikk-er-det-muliges-kunst
Politikk er ikke det muliges kunst. Politikkens oppgave er å velge mellom det umulige og den ubehagelige. -Politikk
politikk-er-ikke-det-muliges-kunst-politikkens-oppgave-er-å-velge-mellom-det-umulige-og-den-ubehagelige
La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle. -Dag Solstad
la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst