Politikk er de forbudte midlers kunst og prinsippløshetens system.


politikk-er-forbudte-midlers-kunst-og-prinsippløshetens-system
politikkpolitikkerforbudtemidlerskunstogprinsippløshetenssystempolitikk erer dede forbudteforbudte midlersmidlers kunstkunst ogog prinsippløshetensprinsippløshetens systempolitikk er deer de forbudtede forbudte midlersforbudte midlers kunstmidlers kunst ogkunst og prinsippløshetensog prinsippløshetens systempolitikk er de forbudteer de forbudte midlersde forbudte midlers kunstforbudte midlers kunst ogmidlers kunst og prinsippløshetenskunst og prinsippløshetens systempolitikk er de forbudte midlerser de forbudte midlers kunstde forbudte midlers kunst ogforbudte midlers kunst og prinsippløshetensmidlers kunst og prinsippløshetens system

Politikk er ikke bare det muliges kunst. Det bør også være det umuliges kunst. -Politikk
politikk-er-ikke-bare-det-muliges-kunst-det-bør-også-være-det-umuliges-kunst
Politikk er det muliges kunst. -Politikk
politikk-er-det-muliges-kunst
Politikk er ingen vitenskap, men en kunst. -Politikk
politikk-er-ingen-vitenskap-men-kunst
Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst. Den skal være noe mer. Den politikk som er i pakt med fremtiden, må gå ut på å gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag. -Politikk
det-er-ikke-tilstrekkelig-å-at-politikk-er-det-muliges-kunst-den-skal-være-noe-mer-den-politikk-som-er-i-pakt-med-fremtiden-må-gå-ut-på-å
Politikk er det muliges kunst, men også vitenskapen om det umulige. -Politikk
politikk-er-det-muliges-kunst-men-også-vitenskapen-om-det-umulige
Det er i politikk som i kunst: Det motsatte av godt er ikke ondt, men velment. -Politikk
det-er-i-politikk-som-i-kunst-det-motsatte-av-godt-er-ikke-ondt-men-velment