Politikk er et arbeid som krever ekstra rene mennesker, fordi det er ekstra lett å grise seg moralsk til i det.


politikk-er-et-arbeid-som-krever-ekstra-rene-mennesker-fordi-det-er-ekstra-lett-å-grise-seg-moralsk-til-i-det
politikkpolitikkeretarbeidsomkreverekstrarenemenneskerfordidetlettgrisesegmoralsktildetpolitikk erer etet arbeidarbeid somsom kreverkrever ekstraekstra renerene menneskerfordi detdet erer ekstraekstra lettlett åå grisegrise segseg moralskmoralsk tiltil ii detpolitikk er eter et arbeidet arbeid somarbeid som kreversom krever ekstrakrever ekstra reneekstra rene menneskerfordi det erdet er ekstraer ekstra lettekstra lett ålett å griseå grise seggrise seg moralskseg moralsk tilmoralsk til itil i detpolitikk er et arbeider et arbeid somet arbeid som kreverarbeid som krever ekstrasom krever ekstra renekrever ekstra rene menneskerfordi det er ekstradet er ekstra letter ekstra lett åekstra lett å griselett å grise segå grise seg moralskgrise seg moralsk tilseg moralsk til imoralsk til i detpolitikk er et arbeid somer et arbeid som kreveret arbeid som krever ekstraarbeid som krever ekstra renesom krever ekstra rene menneskerfordi det er ekstra lettdet er ekstra lett åer ekstra lett å griseekstra lett å grise seglett å grise seg moralskå grise seg moralsk tilgrise seg moralsk til iseg moralsk til i det

Det er med nynorsken som med kvinnene, kvinner må vera ekstra flinke for å hevda seg, og dei nynorske bøkene må vera ekstra gode. -Guri Vesaas
det-er-med-nynorsken-som-med-kvinnene-kvinner-må-vera-ekstra-flinke-for-å-hevda-seg-og-dei-nynorske-bøkene-må-vera-ekstra-gode
Det er aldri overfylt langs den ekstra milen. -Innsats
det-er-aldri-overfylt-langs-den-ekstra-milen
Det setter en ekstra spiss på forelskelsen at man liker den piken man er forelsket i. -Clark Gable
det-setter-ekstra-spiss-på-forelskelsen-at-man-liker-den-piken-man-er-forelsket-i
Kinner snakker fordi de ønsker å si noe, mens menn bare uttaler seg når de blir presset til det av utenforliggende årsaker - som at han ikke finner flere rene sokker. -Jean Kerr
kinner-snakker-fordi-ønsker-å-noe-mens-menn-bare-uttaler-seg-når-blir-presset-til-det-av-utenforliggende-årsaker-som-at-han-ikke-finner-flere
De fleste mennesker lar sjansen gå fra seg fordi den er kledd i kjeledress og likner veldig på arbeid. -Thomas Edison
de-fleste-mennesker-lar-sjansen-gå-fra-seg-fordi-den-er-kledd-i-kjeledress-og-likner-veldig-på-arbeid
Grunnen til at bekymringer tar livet av flere mennesker enn arbeid, er at det er flere mennesker som bekymrer seg enn som arbeider. -Robert Frost
grunnen-til-at-bekymringer-tar-livet-av-flere-mennesker-enn-arbeid-er-at-det-er-flere-mennesker-som-bekymrer-seg-enn-som-arbeider