Politikk er det muliges kunst, men også vitenskapen om det umulige.


politikk-er-det-muliges-kunst-men-også-vitenskapen-om-det-umulige
politikkpolitikkerdetmuligeskunstmenogsåvitenskapenomumuligepolitikk erer detdet muligesmuliges kunstmen ogsåogså vitenskapenvitenskapen omom detdet umuligepolitikk er deter det muligesdet muliges kunstmen også vitenskapenogså vitenskapen omvitenskapen om detom det umuligepolitikk er det muligeser det muliges kunstmen også vitenskapen omogså vitenskapen om detvitenskapen om det umuligepolitikk er det muliges kunstmen også vitenskapen om detogså vitenskapen om det umulige

Politikk er ikke det muliges kunst. Politikkens oppgave er å velge mellom det umulige og den ubehagelige. -Politikk
politikk-er-ikke-det-muliges-kunst-politikkens-oppgave-er-å-velge-mellom-det-umulige-og-den-ubehagelige
Politikk er ikke bare det muliges kunst. Det bør også være det umuliges kunst. -Politikk
politikk-er-ikke-bare-det-muliges-kunst-det-bør-også-være-det-umuliges-kunst
Politikk er det muliges kunst. -Politikk
politikk-er-det-muliges-kunst
Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst. Den skal være noe mer. Den politikk som er i pakt med fremtiden, må gå ut på å gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag. -Politikk
det-er-ikke-tilstrekkelig-å-at-politikk-er-det-muliges-kunst-den-skal-være-noe-mer-den-politikk-som-er-i-pakt-med-fremtiden-må-gå-ut-på-å
Ved å forsøke det «umulige» når man det muliges høyeste grad. -August Strindberg
ved-å-forsøke-det-umulige-når-man-det-muliges-høyeste-grad
Det er i politikk som i kunst: Det motsatte av godt er ikke ondt, men velment. -Politikk
det-er-i-politikk-som-i-kunst-det-motsatte-av-godt-er-ikke-ondt-men-velment