Politikøllene kan også forandre seg til bumeranger.


politikøllene-kan-også-forandre-seg-til-bumeranger
politipolitikøllenekanogsåforandresegtilbumerangerpolitikøllene kankan ogsåogså forandreforandre segseg tiltil bumerangerpolitikøllene kan ogsåkan også forandreogså forandre segforandre seg tilseg til bumerangerpolitikøllene kan også forandrekan også forandre segogså forandre seg tilforandre seg til bumerangerpolitikøllene kan også forandre segkan også forandre seg tilogså forandre seg til bumeranger

Gud, gi meg sinnsro til å godta det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan, og visdom til å se forskjellen. -Visdom
gud-gi-meg-sinnsro-til-å-godta-det-jeg-ikke-kan-forandre-mot-til-å-forandre-det-jeg-kan-og-visdom-til-å-se-forskjellen
Forandre seg kan ingen, forbedre seg kan alle. -Selvutvikling
forandre-seg-kan-ingen-forbedre-seg-kan-alle
Man kan forandre elver og fjell, men man kan ikke forandre mennesker. -Forandring
man-kan-forandre-elver-og-fjell-men-man-kan-ikke-forandre-mennesker
Det fine er at man kan forandre seg, kjenne på andre behov, og ikke la redsel stå i veien for noe man har lyst til. -Lene Marlin
det-fine-er-at-man-kan-forandre-seg-kjenne-på-andre-behov-og-ikke-redsel-stå-i-veien-for-noe-man-har-lyst-til
Alle vil forandre menneskeheten, men ingen vil forandre seg selv. -Leo Tolstoj
alle-vil-forandre-menneskeheten-men-ingen-vil-forandre-seg-selv
Hvordan skal vi kunne forandre på noe her i verden - sosialt og politisk - hvis vi ikke tør forandre på noe i vårt eget liv? -Dea Trier Mørch
hvordan-skal-vi-kunne-forandre-på-noe-her-i-verden-sosialt-og-politisk-hvis-vi-ikke-tør-forandre-på-noe-i-vårt-eget-liv