Plikt fins ikke. Hvis du vet at noe er rett, ønsker du å gjøre det. Hvis du ikke ønsker å gjøre det, er det ikke rett. Hvis det er rett og du likevel ikke ønsker å gjøre det, vet du ikke forskjell på rett og galt, og da er du ikke et menneske.


plikt-fins-ikke-hvis-du-vet-at-noe-er-rett-ønsker-du-å-gjøre-det-hvis-du-ikke-ønsker-å-gjøre-det-er-det-ikke-rett-hvis-det-er-rett-og-du
ayn randpliktfinsikkehvisduvetatnoeerrettønskergjøredetikkedetdetrettrettoglikevelforskjellgaltdaetmenneskeplikt finsfins ikkehvis dudu vetvet atat noenoe erer rettønsker dudu åå gjøregjøre dethvis dudu ikkeikke ønskerønsker åå gjøregjøre deter detdet ikkeikke retthvis detdet erer rettrett ogog dudu likevellikevel ikkeikke ønskerønsker åå gjøregjøre detvet dudu ikkeikke forskjellforskjell påpå rettrett ogog galtog dada erer dudu ikkeikke etet menneskeplikt fins ikkehvis du vetdu vet atvet at noeat noe ernoe er rettønsker du ådu å gjøreå gjøre dethvis du ikkedu ikke ønskerikke ønsker åønsker å gjøreå gjøre deter det ikkedet ikke retthvis det erdet er retter rett ogrett og duog du likeveldu likevel ikkelikevel ikke ønskerikke ønsker åønsker å gjøreå gjøre detvet du ikkedu ikke forskjellikke forskjell påforskjell på rettpå rett ogrett og galtog da erda er duer du ikkedu ikke etikke et menneske

Det er viktig å ha rett, men det er viktigere å gjøre rett. -Gjøre
det-er-viktig-å-rett-men-det-er-viktigere-å-gjøre-rett
Hvis du behandler folk rett, vil de behandle deg rett - nitti prosent av tiden. -Seg selv og andre
hvis-du-behandler-folk-rett-vil-behandle-deg-rett-nitti-prosent-av-tiden
Talent alene fører ikke til suksess. Det holder heller ikke å være på rett sted til rett tid, med mindre du er klar. Det viktigste spørsmålet er: Er du klar? -Suksess
talent-alene-fører-ikke-til-suksess-det-holder-heller-ikke-å-være-på-rett-sted-til-rett-tid-med-mindre-du-er-klar-det-viktigste-spørsmålet-er
De skrev i gamle dager at det er skjønt og rett å dø for sitt land. Men i vår moderne tid er det ikke noe skjønt eller rett i vår død. Du vil dø som en hund uten noen skikkelig grunn. -Krig
de-skrev-i-gamle-dager-at-det-er-skjønt-og-rett-å-dø-for-sitt-land-men-i-vår-moderne-tid-er-det-ikke-noe-skjønt-eller-rett-i-vår-død-du-vil
Et barn er en voksen når det skjønner at det ikke bare har rett til å ha rett, men også til å ha urett. -Thomas Szasz
et-barn-er-voksen-når-det-skjønner-at-det-ikke-bare-har-rett-til-å-rett-men-også-til-å-urett