Penger kan kjøpe en bra hund, men ikke dens logring.


penger-kan-kjøpe-bra-hund-men-ikke-dens-logring
hundpengerkankjøpebrahundmenikkedenslogringpenger kankan kjøpekjøpe enen brabra hundmen ikkeikke densdens logringpenger kan kjøpekan kjøpe enkjøpe en braen bra hundmen ikke densikke dens logringpenger kan kjøpe enkan kjøpe en brakjøpe en bra hundmen ikke dens logringpenger kan kjøpe en brakan kjøpe en bra hund

Penger kan ikke kjøpe deg lykke, men det gir deg en mer behagelig form for ulykke. -Penger og økonomi
penger-kan-ikke-kjøpe-deg-lykke-men-det-gir-deg-mer-behagelig-form-for-ulykke
Man kan ikke kjøpe seg venner for penger. Men man får råd til å holde seg med fiender av ypperste klasse. -Spike Milligan
man-kan-ikke-kjøpe-seg-venner-for-penger-men-man-får-råd-til-å-holde-seg-med-fiender-av-ypperste-klasse
Det er herlig å ha penger, så lenge man har mistet gleden ved ting man kan kjøpe for sex. -Penger og økonomi
det-er-herlig-å-penger-så-lenge-man-har-mistet-gleden-ved-ting-man-kan-kjøpe-for-sex
Man skal ikke bedømme en politisk bevegelse etter dens mål, men bare etter dens midler. -Politikk
man-skal-ikke-bedømme-politisk-bevegelse-etter-dens-mål-men-bare-etter-dens-midler
Den stokk som slår en sort hund, kan også slå en hvit hund. -Hund
den-stokk-som-slår-sort-hund-kan-også-slå-hvit-hund
Det er bra å bøye seg i støvet når man har gjort en feil, men det er ikke bra å bli der. -Feil
det-er-bra-å-bøye-seg-i-støvet-når-man-har-gjort-feil-men-det-er-ikke-bra-å-bli-der