Penger er en tjener hvis man bruker dem riktig, men en hersker hvis man ikke gjør det.


penger-er-tjener-hvis-man-bruker-dem-riktig-men-hersker-hvis-man-ikke-gjør-det
penger og økonomipengerertjenerhvismanbrukerdemriktigmenherskerikkegjørdetpenger erer enen tjenertjener hvishvis manman brukerbruker demdem riktigmen enen herskerhersker hvishvis manman ikkeikke gjørgjør detpenger er ener en tjeneren tjener hvistjener hvis manhvis man brukerman bruker dembruker dem riktigmen en herskeren hersker hvishersker hvis manhvis man ikkeman ikke gjørikke gjør detpenger er en tjenerer en tjener hvisen tjener hvis mantjener hvis man brukerhvis man bruker demman bruker dem riktigmen en hersker hvisen hersker hvis manhersker hvis man ikkehvis man ikke gjørman ikke gjør detpenger er en tjener hviser en tjener hvis manen tjener hvis man brukertjener hvis man bruker demhvis man bruker dem riktigmen en hersker hvis manen hersker hvis man ikkehersker hvis man ikke gjørhvis man ikke gjør det

Ord er som røntgenstråler når man bruker dem riktig. -Ord
ord-er-som-røntgenstråler-når-man-bruker-dem-riktig
Om politikk er det tåpelig å spå. Man høster ingen ære hvis man får rett, og skam hvis man tar feil. -Ukjent
om-politikk-er-det-tåpelig-å-spå-man-høster-ingen-ære-hvis-man-får-rett-og-skam-hvis-man-tar-feil
Hovedregelen er at man skal svare hvis noen ber om råd. Hvis ikke, holder man kjeft. -Råd
hovedregelen-er-at-man-skal-svare-hvis-noen-ber-om-råd-hvis-ikke-holder-man-kjeft
Dess mer utrygt og kritisk læringsmiljøet er, jo dummere og mer mislykket føler man seg, og dess lengre tid tar det før man lærer det man skal - hvis man i det hele tatt gjør det. -Lære
dess-mer-utrygt-og-kritisk-læringsmiljøet-er-jo-dummere-og-mer-mislykket-føler-man-seg-og-dess-lengre-tid-tar-det-før-man-lærer-det-man-skal
Rykter er som falske penger; rettskafne mennesker ville aldri lage dem, men de bruker dem uten å tenke over det. -Sladder og rykter
rykter-er-som-falske-penger-rettskafne-mennesker-ville-aldri-lage-dem-men-bruker-dem-uten-å-tenke-over-det
Du lever bare én gang, men hvis du gjør det riktig, er én gang nok. -Mae West
du-lever-bare-én-gang-men-hvis-du-gjør-det-riktig-er-én-gang-nok