Penger er i seg selv et produkt av sirkulasjon.


penger-er-i-seg-selv-et-produkt-av-sirkulasjon
penger og økonomipengerersegselvetproduktavsirkulasjonpenger erer ii segseg selvselv etet produktprodukt avav sirkulasjonpenger er ier i segi seg selvseg selv etselv et produktet produkt avprodukt av sirkulasjonpenger er i seger i seg selvi seg selv etseg selv et produktselv et produkt avet produkt av sirkulasjonpenger er i seg selver i seg selv eti seg selv et produktseg selv et produkt avselv et produkt av sirkulasjon

Forresten var det penger og bare penger som livet dreiet seg om, som alle frivillige rangerte seg etter, den eneste atkomst og berettigelse til å åpne sin munn med en selvstedig mening. -Penger og økonomi
forresten-var-det-penger-og-bare-penger-som-livet-dreiet-seg-om-som-alle-frivillige-rangerte-seg-etter-den-eneste-atkomst-og-berettigelse-til-å-åpne
Det er bortkastet penger å hjelpe dem som ikke ønsker å hjelpe seg selv. -Hjelp
det-er-bortkastet-penger-å-hjelpe-dem-som-ikke-ønsker-å-hjelpe-seg-selv
Lidenskaper er like nyttige for sinnets sunnhet som blodets sirkulasjon er for legemets. -Lidenskap
lidenskaper-er-like-nyttige-for-sinnets-sunnhet-som-blodets-sirkulasjon-er-for-legemets
Hva kan det komme av at mennesker som vet å more seg, aldri har penger - og at de som har penger, aldri vet å more seg? -Penger og økonomi
hva-kan-det-komme-av-at-mennesker-som-vet-å-more-seg-aldri-har-penger-og-at-som-har-penger-aldri-vet-å-more-seg
En ektemann er et råstoff, ikke et ferdig produkt. -Grethe Weiser
en-ektemann-er-et-råstoff-ikke-et-ferdig-produkt
Når en mann er blitt førti, har han funnet seg selv. Han har mer dannelse, sjarm, varme - og mer penger. -Mae West
når-mann-er-blitt-førti-har-han-funnet-seg-selv-han-har-mer-dannelse-sjarm-varme-og-mer-penger