Penger er bedre enn fattigdom, om så bare av økonomiske grunner.


penger-er-bedre-enn-fattigdom-om-så-bare-av-økonomiske-grunner
penger og økonomipengererbedreennfattigdomombareavøkonomiskegrunnerpenger erer bedrebedre ennenn fattigdomom såså barebare avav økonomiskeøkonomiske grunnerpenger er bedreer bedre ennbedre enn fattigdomom så bareså bare avbare av økonomiskeav økonomiske grunnerpenger er bedre enner bedre enn fattigdomom så bare avså bare av økonomiskebare av økonomiske grunnerpenger er bedre enn fattigdomom så bare av økonomiskeså bare av økonomiske grunner

Der er ingen bedre lærere enn nød og fattigdom. -Nød
der-er-ingen-bedre-lærere-enn-nød-og-fattigdom
Vi vil ha bedre grunner for å få barn enn ikke å vite hvordan man forhindrer det. -Dora Russell
vi-vil-bedre-grunner-for-å-få-barn-enn-ikke-å-vite-hvordan-man-forhindrer-det
Penger forderver kanskje karakteren, men mangel på penger gjør den i hvert fall ikke bedre. -Ukjent
penger-forderver-kanskje-karakteren-men-mangel-på-penger-gjør-den-i-hvert-fall-ikke-bedre
Penger bringer litt lykke. Men etter et visst punkt, bringer det bare mer penger. -Penger og økonomi
penger-bringer-litt-lykke-men-etter-et-visst-punkt-bringer-det-bare-mer-penger
Det er bedre å være blant venner enn alene. Men alene er bedre enn slett selskap -Hadith
det-er-bedre-å-være-blant-venner-enn-alene-men-alene-er-bedre-enn-slett-selskap