Penger bringer litt lykke. Men etter et visst punkt, bringer det bare mer penger.


penger-bringer-litt-lykke-men-etter-et-visst-punkt-bringer-det-bare-mer-penger
penger og økonomipengerbringerlittlykkemenetteretvisstpunktdetbaremerpengerpenger bringerbringer littlitt lykkemen etteretter etet visstvisst punktbringer detdet barebare mermer pengerpenger bringer littbringer litt lykkemen etter etetter et visstet visst punktbringer det baredet bare merbare mer pengerpenger bringer litt lykkemen etter et visstetter et visst punktbringer det bare merdet bare mer pengermen etter et visst punktbringer det bare mer penger

Selvfølgelig tror jeg ikke på det. Men den bringer visst lykke enten man tror på det eller ei. -Overtro
selvfølgelig-tror-jeg-ikke-på-det-men-den-bringer-visst-lykke-enten-man-tror-på-det-eller-ei
Jeg er ikke overtroisk, men det finnes ting som ikke bringer meg lykke, menn for eksempel. -Menn
jeg-er-ikke-overtroisk-men-det-finnes-ting-som-ikke-bringer-meg-lykke-menn-for-eksempel
Bagateller bringer lykke eller elendighet i et menneskes liv. -Alexander Smith
bagateller-bringer-lykke-eller-elendighet-i-et-menneskes-liv
Penger kan ikke kjøpe deg lykke, men det gir deg en mer behagelig form for ulykke. -Penger og økonomi
penger-kan-ikke-kjøpe-deg-lykke-men-det-gir-deg-mer-behagelig-form-for-ulykke
Hvis du tror solskinn bringer deg lykke, da har du ikke danset i regnet. -Ukjent
hvis-du-tror-solskinn-bringer-deg-lykke-da-har-du-ikke-danset-i-regnet
Forresten var det penger og bare penger som livet dreiet seg om, som alle frivillige rangerte seg etter, den eneste atkomst og berettigelse til å åpne sin munn med en selvstedig mening. -Penger og økonomi
forresten-var-det-penger-og-bare-penger-som-livet-dreiet-seg-om-som-alle-frivillige-rangerte-seg-etter-den-eneste-atkomst-og-berettigelse-til-å-åpne