Paris er alltid en god idé.


paris-er-alltid-god-idé
parispariseralltidgodidéparis erer alltidalltid enen godgod idéparis er alltider alltid enalltid en goden god idéparis er alltid ener alltid en godalltid en god idéparis er alltid en goder alltid en god idé

Venn deg til å reagere positivt på en ny idé. Begynn med å finne alle grunnene til at den er god. Det vil alltid være folk nok til å fortelle deg hvorfor den ikke er noe tess. -Ukjent
venn-deg-til-å-reagere-positivt-på-ny-idé-begynn-med-å-finne-alle-grunnene-til-at-den-er-god-det-vil-alltid-være-folk-nok-til-å-fortelle-deg
Mange avviser en god idé bare fordi den ikke er deres egen. -Idé
mange-avviser-god-idé-bare-fordi-den-ikke-er-deres-egen
Vinter-OL i Tromsø i 2018 er en god ide. Om jeg lever da, skal jeg komme hit. -Olympiske leker
vinter-ol-i-tromsø-i-2018-er-god-ide-om-jeg-lever-da-skal-jeg-komme-hit
En kunstner er en som produserer ting folk ikke trenger, men som han - av en eller annen grunn - mener det er en god idé å gi dem. -Andy Warhol
en-kunstner-er-som-produserer-ting-folk-ikke-trenger-men-som-han-av-eller-annen-grunn-mener-det-er-god-idé-å-gi-dem
En idé som ikke er farlig, fortjener ikke å kalles en idé. -Oscar Wilde
en-idé-som-ikke-er-farlig-fortjener-ikke-å-kalles-idé