På stien foran meg ser jeg Nobelprisen og går mot den.


på-stien-foran-meg-jeg-nobelprisen-og-går-mot-den
optimiststienforanmegjegnobelprisenoggårmotdenpå stienstien foranforan megmeg serser jegjeg nobelprisennobelprisen ogog gårgår motmot denpå stien foranstien foran megforan meg sermeg ser jegser jeg nobelprisenjeg nobelprisen ognobelprisen og gårog går motgår mot denpå stien foran megstien foran meg serforan meg ser jegmeg ser jeg nobelprisenser jeg nobelprisen ogjeg nobelprisen og gårnobelprisen og går motog går mot denpå stien foran meg serstien foran meg ser jegforan meg ser jeg nobelprisenmeg ser jeg nobelprisen ogser jeg nobelprisen og gårjeg nobelprisen og går motnobelprisen og går mot den

Jeg sitter nå i husets minste rom med kritikken Deres foran meg. Om et øyeblikk vil jeg ha den bak meg. -Kritikk
jeg-sitter-nå-i-husets-minste-rom-med-kritikken-deres-foran-meg-om-et-øyeblikk-vil-jeg-den-bak-meg
Hvor jeg enn går, samme hva jeg enn ser, vender mitt hjerte lykkelig tilbake til deg, det trekker fortsatt mot min bror. -Oliver Goldsmith
hvor-jeg-enn-går-samme-hva-jeg-enn-vender-mitt-hjerte-lykkelig-tilbake-til-deg-det-trekker-fortsatt-mot-min-bror
Hvis jeg ser et lys i enden av tunnelen, er det fra et tog som kommer mot meg. -Pessimist
hvis-jeg-et-lys-i-enden-av-tunnelen-er-det-fra-et-tog-som-kommer-mot-meg
Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står, så vet du det, langt bortefra merker du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier. -Gud
herre-du-ransaker-meg-og-kjenner-meg-om-jeg-sitter-eller-står-så-vet-du-det-langt-bortefra-merker-du-mine-tanker-om-jeg-går-eller-ligger-du-det
Mot en fiende kan jeg forsvare meg selv, men nå himmelen hjelpe meg mot en falsk venn. -William Thomson
mot-fiende-kan-jeg-forsvare-meg-selv-men-nå-himmelen-hjelpe-meg-mot-falsk-venn