På ski har jeg rent; jeg har spurt meg frem; de frittet hvor jeg skulle; jeg svarte: jeg skal hjem.


på-ski-har-jeg-rent-jeg-har-spurt-meg-frem-frittet-hvor-jeg-skulle-jeg-svarte-jeg-skal-hjem
henrik ibsenskiharjegrentspurtmegfremfrittethvorskullesvarteskalhjempå skiski harhar jegjeg rentjeg harhar spurtspurt megmeg fremde frittetfrittet hvorjeg skullejeg svartejeg skalskal hjempå ski harski har jeghar jeg rentjeg har spurthar spurt megspurt meg fremde frittet hvorfrittet hvor jeghvor jeg skullejeg skal hjempå ski har jegski har jeg rentjeg har spurt meghar spurt meg fremde frittet hvor jegfrittet hvor jeg skullepå ski har jeg rentjeg har spurt meg fremde frittet hvor jeg skulle

Når man går ut på scenen er det ganske nådeløst. Vinn eller forsvinn. Og jeg har jo spurt meg selv hvorfor i helvete jeg gjør dette i min alder. Kanskje jeg prøver å bevise at jeg ikke er død. -Komiker
når-man-går-ut-på-scenen-er-det-ganske-nådeløst-vinn-eller-forsvinn-og-jeg-har-jo-spurt-meg-selv-hvorfor-i-helvete-jeg-gjør-dette-i-min-alder
Hvis noen spør meg: «Hvordan har du det?», så vet jeg ikke hva jeg skal si. For jeg har det på tusen måter. Hvilken skal jeg velge? -Spørsmål
hvis-noen-spør-meg-hvordan-har-du-det-så-vet-jeg-ikke-hva-jeg-skal-for-jeg-har-det-på-tusen-måter-hvilken-skal-jeg-velge
Det er så mye jeg skal komme tilbake til og så lite å se frem til at jeg nesten mister av syne hvor jeg skal. -Mål
det-er-så-mye-jeg-skal-komme-tilbake-til-og-så-lite-å-se-frem-til-at-jeg-nesten-mister-av-syne-hvor-jeg-skal
- God kveld igjen! Hvor skal du hen så seint? sa kallen. - Jeg skal nok til helvete, dersom jeg er på rett vei, svarte fattigmannen. -Helvete
god-kveld-igjen-hvor-skal-du-hen-så-seint-sa-kallen-jeg-skal-nok-til-helvete-dersom-jeg-er-på-rett-vei-svarte-fattigmannen