På ett punkt er vi litt uenige. Jeg vil ha stort kirkebryllup med blomster og brudepiker og stort, dyrt selskap. Han vil heve forlovelsen.


på-ett-punkt-er-vi-litt-uenige-jeg-vil-stort-kirkebryllup-med-blomster-og-brudepiker-og-stort-dyrt-selskap-han-vil-heve-forlovelsen
sally poplinettpunktervilittuenigejegvilstortkirkebryllupmedblomsterogbrudepikerstortdyrtselskaphanheveforlovelsenpå ettett punktpunkt erer vivi littlitt uenigejeg vilvil haha stortstort kirkebryllupkirkebryllup medmed blomsterblomster ogog brudepikerbrudepiker ogog stortdyrt selskaphan vilvil heveheve forlovelsenpå ett punktett punkt erpunkt er vier vi littvi litt uenigejeg vil havil ha stortha stort kirkebryllupstort kirkebryllup medkirkebryllup med blomstermed blomster ogblomster og brudepikerog brudepiker ogbrudepiker og storthan vil hevevil heve forlovelsenpå ett punkt erett punkt er vipunkt er vi litter vi litt uenigejeg vil ha stortvil ha stort kirkebryllupha stort kirkebryllup medstort kirkebryllup med blomsterkirkebryllup med blomster ogmed blomster og brudepikerblomster og brudepiker ogog brudepiker og storthan vil heve forlovelsenpå ett punkt er viett punkt er vi littpunkt er vi litt uenigejeg vil ha stort kirkebryllupvil ha stort kirkebryllup medha stort kirkebryllup med blomsterstort kirkebryllup med blomster ogkirkebryllup med blomster og brudepikermed blomster og brudepiker ogblomster og brudepiker og stort

Regelen er at enhver morder blir straffet med mindre han har drept i stort selskap og under trompetfanfarer. -Voltaire
regelen-er-at-enhver-morder-blir-straffet-med-mindre-han-har-drept-i-stort-selskap-og-under-trompetfanfarer
Jeg tror all forretningsvirksomhet vil tjene stort på å styres av «feminine» prinsipper: kjærlighet, omsorg og intuisjon. -Anita Roddick
jeg-tror-all-forretningsvirksomhet-vil-tjene-stort-på-å-styres-av-feminine-prinsipper-kjærlighet-omsorg-og-intuisjon
Radioen vil aldri kunne erstatte avisene helt. I lengden vil det bli altfor dyrt å drepe fluer med radioapparatet. -Fredrik Stabel
radioen-vil-aldri-kunne-erstatte-avisene-helt-i-lengden-vil-det-bli-altfor-dyrt-å-drepe-fluer-med-radioapparatet
Hvis du aldri vil se en mann igjen, skal du bare si: «Jeg elsker deg, jeg vil gifte meg med deg, jeg vil ha barn med deg.» Da forsvinner han med lynets hastighet. -Kvinner og menn
hvis-du-aldri-vil-se-mann-igjen-skal-du-bare-jeg-elsker-deg-jeg-vil-gifte-meg-med-deg-jeg-vil-barn-med-deg-da-forsvinner-han-med-lynets-hastighet
Jeg skjønte veldig fort at om en produsent vil spise middag med meg, vil han ikke ha meg til en rolle. Da vil han bare ha meg. -Skuespiller
jeg-skjønte-veldig-fort-at-om-produsent-vil-spise-middag-med-meg-vil-han-ikke-meg-til-rolle-da-vil-han-bare-meg