... på et skudd som forandret retning før pause.


på-et-skudd-som-forandret-retning-før-pause
fotballetskuddsomforandretretningførpausepå etet skuddskudd somsom forandretforandret retningretning førfør pausepå etpå et skuddet skudd somskudd som forandretsom forandret retningforandret retning førretning før pausepå et skuddpå et skudd somet skudd som forandretskudd som forandret retningsom forandret retning førforandret retning før pausepå et skudd sompå et skudd som forandretet skudd som forandret retningskudd som forandret retning førsom forandret retning før pause

Jeg lurer ofte på hva som ville være best - en opera uten pause eller en pause uten opera. -Opera
jeg-lurer-ofte-på-hva-som-ville-være-best-opera-uten-pause-eller-pause-uten-opera
Vi hadde som mål å holde 0-0 til pause, det holdt i 33 sekunder. -Fotball
vi-hadde-som-mål-å-holde-0-0-til-pause-det-holdt-i-33-sekunder
Kjennskap tåler ikke pause. Vennskap vokser i det tause. -Vennskap
kjennskap-tåler-ikke-pause-vennskap-vokser-i-det-tause
For mange menn er bekjentskapet med en kvinne som en enveiskjørt gate i retning sengen. -Kvinner og menn
for-mange-menn-er-bekjentskapet-med-kvinne-som-enveiskjørt-gate-i-retning-sengen
Spennende spiller denne Werni, hardere mottak enn skudd. -Fotball
spennende-spiller-denne-werni-hardere-mottak-enn-skudd