På 70-tallet var man enten på venstresiden eller på høyresiden. Og det var i hvert fall ikke jeg.


på-70-tallet-var-man-enten-på-venstresiden-eller-på-høyresiden-og-det-var-i-hvert-fall-ikke-jeg
politikk70talletvarmanentenvenstresidenellerhøyresidenogdethvertfallikkejegvar manman entenenten påpå venstresidenvenstresiden ellereller påpå høyresidenog detdet varvar ii hverthvert fallfall ikkeikke jegvar man entenman enten påenten på venstresidenpå venstresiden ellervenstresiden eller påeller på høyresidenog det vardet var ivar i hverti hvert fallhvert fall ikkefall ikke jegvar man enten påman enten på venstresidenenten på venstresiden ellerpå venstresiden eller påvenstresiden eller på høyresidenog det var idet var i hvertvar i hvert falli hvert fall ikkehvert fall ikke jegvar man enten på venstresidenman enten på venstresiden ellerenten på venstresiden eller påpå venstresiden eller på høyresidenog det var i hvertdet var i hvert fallvar i hvert fall ikkei hvert fall ikke jeg

Min uvitenhet var etter hvert blitt så allsidig at det til sist ikke var noe jeg ikke forstod meg på.Jeg skulle ønske jeg var død; det er et vanlig ønske, som, i hvert fall av og til, viser at det finnes noe som er mer verd enn livet.Du kommer alltid med ditt men; jeg tror enten din far eller mor var mennist.Jeg var nesten det verste av alt. Jeg var alminnelig. Jeg var nesten usynlig, var jeg ikke? Og jeg var kanskje det lykkeligste mennesket du kunne ha kjent.Den som graver etter skatter i sitt indre, finner i hvert fall til slutt et hull som ikke var der fra før.«Overtro». Var ikke det et underlig ord forresten? Hvis man trodde på kristendommen eller islam, da kaltes det bare «tro». Men hvis man trodde på astrologi eller fredag den 13., da var det straks «overtro»! Hvem hadde rett til å kalle andre menneskers tro for «overtro»?