Over regnbuen der er himmelen blå Alle drømmer skal vise veien der du skal gå


over-regnbuen-der-er-himmelen-blå-alle-drømmer-skal-vise-veien-der-du-skal-gå
alf prøysenoverregnbuendererhimmelenblåalledrømmerskalviseveienduover regnbuenregnbuen derder erer himmelenhimmelen blåblå allealle drømmerdrømmer skalskal visevise veienveien derder dudu skalskal gåover regnbuen derregnbuen der erder er himmelener himmelen blåhimmelen blå alleblå alle drømmeralle drømmer skaldrømmer skal viseskal vise veienvise veien derveien der duder du skaldu skal gåover regnbuen der erregnbuen der er himmelender er himmelen blåer himmelen blå allehimmelen blå alle drømmerblå alle drømmer skalalle drømmer skal visedrømmer skal vise veienskal vise veien dervise veien der duveien der du skalder du skal gåover regnbuen der er himmelenregnbuen der er himmelen blåder er himmelen blå alleer himmelen blå alle drømmerhimmelen blå alle drømmer skalblå alle drømmer skal visealle drømmer skal vise veiendrømmer skal vise veien derskal vise veien der duvise veien der du skalveien der du skal gå

Himmelen farget du blå, og sola den satte du på. Så malte du blomster og gresstrå og trær og sa at du elsket meg der. -Kjæreste
himmelen-farget-du-blå-og-sola-den-satte-du-på-så-malte-du-blomster-og-gresstrå-og-trær-og-sa-at-du-elsket-meg-der
Et sted over regnbuen høyt der oppe Der fins et land jeg har hørt om en gang i en vuggesang -E. Y. Harburg
et-sted-over-regnbuen-høyt-der-oppe-der-fins-et-land-jeg-har-hørt-om-gang-i-vuggesang
Der skal ikke stor skarpsindighet til for å innse, at når to mennesker drøfter en ting sammen, må der komme mer ut derav enn om hver tenkte alene for seg. -Alexander Kielland
der-skal-ikke-stor-skarpsindighet-til-for-å-innse-at-når-to-mennesker-drøfter-ting-sammen-må-der-komme-mer-ut-derav-enn-om-hver-tenkte-alene-for
Vi burde alle være opptatt av fremtiden, for det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv. -Mark Twain
vi-burde-alle-være-opptatt-av-fremtiden-for-det-er-der-vi-skal-tilbringe-resten-av-vårt-liv
Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. -Søren Kierkegaard
hvis-det-i-sannhet-skal-lykkes-å-føre-et-menneske-hen-til-et-bestemt-sted-må-man-først-passe-på-å-finne-ham-der-hvor-han-er-og-begynne-der
Filmen er et av de siste stedene vi kan rømme inn i, der alle drømmer går i oppfyllelse og alt er magisk. -Brita Cappelen Møystad
filmen-er-et-av-siste-stedene-vi-kan-rømme-inn-i-der-alle-drømmer-går-i-oppfyllelse-og-alt-er-magisk