Oslo er en liten by som ligger litt utenfor.


oslo-er-liten-by-som-ligger-litt-utenfor
anne grete preusosloerlitenbysomliggerlittutenforoslo erer enen litenliten byby somsom liggerligger littlitt utenforoslo er ener en litenen liten byliten by somby som liggersom ligger littligger litt utenforoslo er en litener en liten byen liten by somliten by som liggerby som ligger littsom ligger litt utenforoslo er en liten byer en liten by somen liten by som liggerliten by som ligger littby som ligger litt utenfor

Eventyret ligger ikke utenfor mennesket, det ligger inni. -Eventyr
eventyret-ligger-ikke-utenfor-mennesket-det-ligger-inni
Vi har en liten søster vi har en liten bror som er litt annerledes enn andre barn på jord. -Inger Hagerup
vi-har-liten-søster-vi-har-liten-bror-som-er-litt-annerledes-enn-andre-barn-på-jord
Hvis litt kunnskap er farlig, hvor er da mannen som har så mye at han er utenfor fare? -Kunnskap
hvis-litt-kunnskap-er-farlig-hvor-er-da-mannen-som-har-så-mye-at-han-er-utenfor-fare
Jeg liker meg veldig godt i Oslo, men det er blitt litt for folksomt her. -Oslo
jeg-liker-meg-veldig-godt-i-oslo-men-det-er-blitt-litt-for-folksomt-her
Tåken ligger på fjellene, myggen ligger i dalen, krokodillen ligger i vannet, og plikten ligger på den som styrer. -Styre
tåken-ligger-på-fjellene-myggen-ligger-i-dalen-krokodillen-ligger-i-vannet-og-plikten-ligger-på-den-som-styrer
Kunnskapenes hav er enormt, og det får sine tilløp fra kilder som ligger utenfor vår bevissthet. Alle vet vi at vi vet mer enn vi vet. -Thornton Wilder
kunnskapenes-hav-er-enormt-og-det-får-sine-tilløp-fra-kilder-som-ligger-utenfor-vår-bevissthet-alle-vet-vi-at-vi-vet-mer-enn-vi-vet