Originalitet er kunsten å skjule sine kilder.


originalitet-er-kunsten-å-skjule-sine-kilder
originaloriginaliteterkunstenskjulesinekilderoriginalitet erer kunstenkunsten åå skjuleskjule sinesine kilderoriginalitet er kunstener kunsten åkunsten å skjuleå skjule sineskjule sine kilderoriginalitet er kunsten åer kunsten å skjulekunsten å skjule sineå skjule sine kilderoriginalitet er kunsten å skjuleer kunsten å skjule sinekunsten å skjule sine kilder

Originalitet er den edle kunsten å huske hva du hører, men glemme hvor du hørte det. -Laurence J. Peter
originalitet-er-den-edle-kunsten-å-huske-hva-du-hører-men-glemme-hvor-du-hørte-det
Å avsløre kunsten og skjule kunstneren - det er kunstens mål. -Kunst
Å-avsløre-kunsten-og-skjule-kunstneren-det-er-kunstens-mål
Kunnskapenes hav er enormt, og det får sine tilløp fra kilder som ligger utenfor vår bevissthet. Alle vet vi at vi vet mer enn vi vet. -Thornton Wilder
kunnskapenes-hav-er-enormt-og-det-får-sine-tilløp-fra-kilder-som-ligger-utenfor-vår-bevissthet-alle-vet-vi-at-vi-vet-mer-enn-vi-vet
Den sikreste måten å skjule sine begrensninger på, er å ikke overskride dem. -Giacomo Leopardi
den-sikreste-måten-å-skjule-sine-begrensninger-på-er-å-ikke-overskride-dem
Talen er gitt menneskene for at den skal kunne skjule sine tanker. -Charles-Maurice de Talleyrand
talen-er-gitt-menneskene-for-at-den-skal-kunne-skjule-sine-tanker
Jo mer intelligent et menneske er, jo mer originalitet finner det hos sine medmennesker. Ubegavede mennesker synes at alle mennesker er like. -Blaise Pascal
jo-mer-intelligent-et-menneske-er-jo-mer-originalitet-finner-det-hos-sine-medmennesker-ubegavede-mennesker-synes-at-alle-mennesker-er-like