Ordtak er korte setninger trukket av lang erfaring.


ordtak-er-korte-setninger-trukket-av-lang-erfaring
ordtakordtakerkortesetningertrukketavlangerfaringordtak erer kortekorte setningersetninger trukkettrukket avav langlang erfaringordtak er korteer korte setningerkorte setninger trukketsetninger trukket avtrukket av langav lang erfaringordtak er korte setningerer korte setninger trukketkorte setninger trukket avsetninger trukket av langtrukket av lang erfaringordtak er korte setninger trukketer korte setninger trukket avkorte setninger trukket av langsetninger trukket av lang erfaring

Kvinner har lang erfaring i å skaffe hverandre barnevakt. Vi har ikke like lang erfaring i å skaffe hverandre jobber.Historien behøver ikke være lang, men det vil ta lang tid å gjøre den kort.Et menneske som er så kjedelig at det lærer bare av egen erfaring, er for kjedelig til å lære noe viktig av erfaring.En ektemann er det som blir igjen av elskeren når nerven er trukket ut.Mitt navn vokser hele tiden, og jeg har levd i svært lang, lang tid, så mitt navn er som en historie.En stor forfatter er en som skriver uforglemmelige setninger.