Ord er trylleformler. De setter fingeravtrykk etter seg i hjernen, og i en håndvending kan de forvandle seg til historiens forspor. Man må vokte seg for hvert ord.


ord-er-trylleformler-de-setter-fingeravtrykk-etter-seg-i-hjernen-og-i-håndvending-kan-forvandle-seg-til-historiens-forspor-man-må-vokte-seg-for
ordordertrylleformlersetterfingeravtrykketterseghjernenoghåndvendingkanforvandletilhistoriensforspormanvokteforhvertordord erer trylleformlerde settersetter fingeravtrykkfingeravtrykk etteretter segseg ii hjernenog ien håndvendinghåndvending kankan dede forvandleforvandle segseg tiltil historienshistoriens forsporman måmå voktevokte segseg forord er trylleformlerde setter fingeravtrykksetter fingeravtrykk etterfingeravtrykk etter segetter seg iseg i hjernenog i eni en håndvendingen håndvending kanhåndvending kan dekan de forvandlede forvandle segforvandle seg tilseg til historienstil historiens forsporman må voktemå vokte segvokte seg forseg for hvertfor hvert ord

Hvis vi elter og knar litt, så kan følelser forvandle seg som gråstein til gull: Misunnelse til beundring, sorg til kjærlighet.Gode planer er som små lykter man setter ut foran seg, så veien blir lysere, lettere å finne og beriker det nuet man alltid befinner seg i.Slurv ikke med språket! Evnen til å uttrykke seg i ord er av aller største betydning. Nest etter å kysse finnes det ikke noe mer spennende form for kontakt.Det finnes ingen verre skyld enn det man skylder seg selv fordi man har holdt seg for god til å leve. Den gjelden man står i til seg selv, kan aldri oppveies av noen som helst synlige bevis på suksess, berømmelse, rikdom eller skjønnhet.Det kan godt hende Rune Bratseth fortsatt synes jeg er uspiselig. Men Bratseth er så kristen at han ikke finner andre ord for å si at jeg er en jævla fyr. Folk som ikke kan formulere seg med banneord, bruker ord som Anger er når man bestemmer seg for ikke å etterlate noen fingeravtrykk neste gang.