Ord er som røntgenstråler når man bruker dem riktig.


ord-er-som-røntgenstråler-når-man-bruker-dem-riktig
ordordersomrøntgenstrålernårmanbrukerdemriktigord erer somsom røntgenstrålerrøntgenstråler nårnår manman brukerbruker demdem riktigord er somer som røntgenstrålersom røntgenstråler nårrøntgenstråler når mannår man brukerman bruker dembruker dem riktigord er som røntgenstrålerer som røntgenstråler nårsom røntgenstråler når manrøntgenstråler når man brukernår man bruker demman bruker dem riktigord er som røntgenstråler nårer som røntgenstråler når mansom røntgenstråler når man brukerrøntgenstråler når man bruker demnår man bruker dem riktig

Penger er en tjener hvis man bruker dem riktig, men en hersker hvis man ikke gjør det. -Penger og økonomi
penger-er-tjener-hvis-man-bruker-dem-riktig-men-hersker-hvis-man-ikke-gjør-det
Inspirasjon er et stort ord, og man bruker det nødig om seg selv. Da kaller man det opplagthet. -Inspirasjon
inspirasjon-er-et-stort-ord-og-man-bruker-det-nødig-om-seg-selv-da-kaller-man-det-opplagthet
Umulig er et ord som jeg aldri bruker. -Mulig og umulig
umulig-er-et-ord-som-jeg-aldri-bruker
Rykter er som falske penger; rettskafne mennesker ville aldri lage dem, men de bruker dem uten å tenke over det. -Sladder og rykter
rykter-er-som-falske-penger-rettskafne-mennesker-ville-aldri-lage-dem-men-bruker-dem-uten-å-tenke-over-det
Madame Lonoix var i den alderen da man begynner å beundre vakre menn på nytt. Når man er femten år, beundrer man dem av instinkt, når man er førti, av overbevisning. -Delphine de Girardin
madame-lonoix-var-i-den-alderen-da-man-begynner-å-beundre-vakre-menn-på-nytt-når-man-er-femten-år-beundrer-man-dem-av-instinkt-når-man-er-førti
Man elsker friheten, og når man får den, bruker man den hurtigst mulig til å binde seg til et eller annet. -Frihet
man-elsker-friheten-og-når-man-får-den-bruker-man-den-hurtigst-mulig-til-å-binde-seg-til-et-eller-annet