Ord baner vei for kommende gjerninger, de er gnister som tenner kommende bål!


ord-baner-vei-for-kommende-gjerninger-er-gnister-som-tenner-kommende-bål
ord og handlingordbanerveiforkommendegjerningerergnistersomtennerbålord banerbaner veivei forkommende gjerningerde erer gnistergnister somsom tennertenner kommendekommende bålord baner veibaner vei forvei for kommendefor kommende gjerningerde er gnisterer gnister somgnister som tennersom tenner kommendetenner kommende bålord baner vei forbaner vei for kommendevei for kommende gjerningerde er gnister somer gnister som tennergnister som tenner kommendesom tenner kommende bålord baner vei for kommendebaner vei for kommende gjerningerde er gnister som tennerer gnister som tenner kommendegnister som tenner kommende bål

En bære­kraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov. -Miljøvern
en-bære­kraftig-utvikling-er-utvikling-som-imøtekommer-dagens-behov-uten-å-ødelegge-mulighetene-for-at-kommende-generasjoner-skal-få
Deilige høst! Min sjel er viet til den, og hvis jeg var en fugl, ville jeg fly over jorden på jakt etter kommende høster. -Høst
deilige-høst-min-sjel-er-viet-til-den-og-hvis-jeg-var-fugl-ville-jeg-fly-over-jorden-på-jakt-etter-kommende-høster
Ord lever lenger enn gjerninger. -Pindar
ord-lever-lenger-enn-gjerninger
De fleste mennesker har lettere for å utføre store gjerninger enn gode gjerninger. -Montesquieu
de-fleste-mennesker-har-lettere-for-å-utføre-store-gjerninger-enn-gode-gjerninger
Dine ord skaffer deg flere fiender enn dine gjerninger. -Ord og handling
dine-ord-skaffer-deg-flere-fiender-enn-dine-gjerninger
Smedens barn skremmes ikke av gnister. -Barn
smedens-barn-skremmes-ikke-av-gnister