Oppdagelsen av en ny rett betyr mer for menneskeslektens lykke enn oppdagelsen av en ny stjerne.


oppdagelsen-av-ny-rett-betyr-mer-for-menneskeslektens-lykke-enn-oppdagelsen-av-ny-stjerne
matretteroppdagelsenavnyrettbetyrmerformenneskeslektenslykkeennoppdagelsenstjerneoppdagelsen avav enen nyny rettrett betyrbetyr mermer formenneskeslektens lykkelykke ennenn oppdagelsenoppdagelsen avav enen nyny stjerneoppdagelsen av enav en nyen ny rettny rett betyrrett betyr merbetyr mer former for menneskeslektensfor menneskeslektens lykkemenneskeslektens lykke ennlykke enn oppdagelsenenn oppdagelsen avoppdagelsen av enav en nyen ny stjerneoppdagelsen av en nyav en ny retten ny rett betyrny rett betyr merrett betyr mer forbetyr mer for menneskeslektensmer for menneskeslektens lykkefor menneskeslektens lykke ennmenneskeslektens lykke enn oppdagelsenlykke enn oppdagelsen avenn oppdagelsen av enoppdagelsen av en nyav en ny stjerneoppdagelsen av en ny rettav en ny rett betyren ny rett betyr merny rett betyr mer forrett betyr mer for menneskeslektensbetyr mer for menneskeslektens lykkemer for menneskeslektens lykke ennfor menneskeslektens lykke enn oppdagelsenmenneskeslektens lykke enn oppdagelsen avlykke enn oppdagelsen av enenn oppdagelsen av en nyoppdagelsen av en ny stjerne

I dag vil den mest generøse finnerlønn føre til oppdagelsen av en morsom nordmann. -Norge og nordmenn
i-dag-vil-den-mest-generøse-finnerlønn-føre-til-oppdagelsen-av-morsom-nordmann
En sann venn betyr mer for vår lykke enn tusen fiender for vår ulykke. -Venn
en-sann-venn-betyr-mer-for-vår-lykke-enn-tusen-fiender-for-vår-ulykke
Alle mennesker har mer å by på enn de klarer å vise i løpet av et raskt førsteinntrykk. Men førsteinntrykket betyr mer enn vi tror. -Linda Lai
alle-mennesker-har-mer-å-by-på-enn-klarer-å-vise-i-løpet-av-et-raskt-førsteinntrykk-men-førsteinntrykket-betyr-mer-enn-vi-tror
Drømmen om lykke er mer enn selve lykken. -Jovan Ducic
drømmen-om-lykke-er-mer-enn-selve-lykken
Lykke - aldri mer enn en kopp unna. -Kaffe
lykke-aldri-mer-enn-kopp-unna
Måten det gis på betyr mer enn hva som gis. -Gi
måten-det-gis-på-betyr-mer-enn-hva-som-gis