Ondskapsfullhet er en myte oppfunnet av gode mennesker for å forklare andres sjarm.


ondskapsfullhet-er-myte-oppfunnet-av-gode-mennesker-for-å-forklare-andres-sjarm
oscar wildeondskapsfullhetermyteoppfunnetavgodemenneskerforforklareandressjarmondskapsfullhet erer enen mytemyte oppfunnetoppfunnet avav godegode menneskermennesker forå forklareandres sjarmondskapsfullhet er ener en myteen myte oppfunnetmyte oppfunnet avoppfunnet av godeav gode menneskergode mennesker formennesker for åfor å forklareå forklare andresforklare andres sjarmondskapsfullhet er en myteer en myte oppfunneten myte oppfunnet avmyte oppfunnet av godeoppfunnet av gode menneskerav gode mennesker forgode mennesker for åmennesker for å forklarefor å forklare andreså forklare andres sjarmondskapsfullhet er en myte oppfunneter en myte oppfunnet aven myte oppfunnet av godemyte oppfunnet av gode menneskeroppfunnet av gode mennesker forav gode mennesker for ågode mennesker for å forklaremennesker for å forklare andresfor å forklare andres sjarm

Vi må tro på hellet. For hvordan skal vi ellers kunne forklare suksessen oppnådd av mennesker vi ikke liker? -Suksess
vi-må-tro-på-hellet-for-hvordan-skal-vi-ellers-kunne-forklare-suksessen-oppnådd-av-mennesker-vi-ikke-liker
Feilen med mennesker er at de elsker å opptre som andres lærere. -Menneske
feilen-med-mennesker-er-at-elsker-å-opptre-som-andres-lærere
Mennesker som mener de kan forklare alt, setter ting inn i system de selv har konstruert, passende til deres behov for demping av livsangst, dødsangst og hungeren etter å være evig eksisterende. -Per Hansson
mennesker-som-mener-kan-forklare-alt-setter-ting-inn-i-system-selv-har-konstruert-passende-til-deres-behov-for-demping-av-livsangst-dødsangst-og
Det er synd mennesker ikke kan bytte problemer. Alle vet nøyaktig hvordan de skal løse andres. -Olin Miller
det-er-synd-mennesker-ikke-kan-bytte-problemer-alle-vet-nøyaktig-hvordan-skal-løse-andres
Gode mennesker tenker som regel riktig. -Godhet
gode-mennesker-tenker-som-regel-riktig