Om vi skal gje nynorsken gode vilkår, er nesten eit spørsmål om ytringsfridom.


om-vi-skal-gje-nynorsken-gode-vilkår-er-nesten-eit-spørsmål-om-ytringsfridom
audhild gregoriusdotter rotevatnomviskalgjenynorskengodevilkårernesteneitspørsmålomytringsfridomom vivi skalskal gjegje nynorskennynorsken godegode vilkårer nestennesten eiteit spørsmålspørsmål omom ytringsfridomom vi skalvi skal gjeskal gje nynorskengje nynorsken godenynorsken gode vilkårer nesten eitnesten eit spørsmåleit spørsmål omspørsmål om ytringsfridomom vi skal gjevi skal gje nynorskenskal gje nynorsken godegje nynorsken gode vilkårer nesten eit spørsmålnesten eit spørsmål omeit spørsmål om ytringsfridomom vi skal gje nynorskenvi skal gje nynorsken godeskal gje nynorsken gode vilkårer nesten eit spørsmål omnesten eit spørsmål om ytringsfridom

Det er med nynorsken som med kvinnene, kvinner må vera ekstra flinke for å hevda seg, og dei nynorske bøkene må vera ekstra gode. -Guri Vesaas
det-er-med-nynorsken-som-med-kvinnene-kvinner-må-vera-ekstra-flinke-for-å-hevda-seg-og-dei-nynorske-bøkene-må-vera-ekstra-gode
Allerede i barneskolen får gutter og jenter ulike spørsmål. Foreldrene spør sønnene hvordan de skal endre verden, og døtrene hvem de skal gifte seg med. -Sheryl Sandberg
allerede-i-barneskolen-får-gutter-og-jenter-ulike-spørsmål-foreldrene-spør-sønnene-hvordan-skal-endre-verden-og-døtrene-hvem-skal-gifte-seg
Eit kvart menneske er eit lite drama og dei fleste fortener ein roman. -Menneske
eit-kvart-menneske-er-eit-lite-drama-og-dei-fleste-fortener-ein-roman
Eit barn er eit fullenda meisterverk av Skaparens kunstnerhand. -Barn
eit-barn-er-eit-fullenda-meisterverk-av-skaparens-kunstnerhand
Men hugse det bør vi: Eit ord er eit under. -Ord
men-hugse-det-bør-vi-eit-ord-er-eit-under
Helbredelse er et spørsmål om tid, men noen ganger er det også et spørsmål om muligheter. -Sykdom
helbredelse-er-et-spørsmål-om-tid-men-noen-ganger-er-det-også-et-spørsmål-om-muligheter