Om morgenen var det morgen og jeg var ennå i live. Kanskje jeg skulle skrive en roman, tenkte jeg. Og så gjorde jeg det.


om-morgenen-var-det-morgen-og-jeg-var-ennå-i-live-kanskje-jeg-skulle-skrive-roman-tenkte-jeg-og-så-gjorde-jeg-det
charles bukowskiommorgenenvardetmorgenogjegennålivekanskjeskulleskriveromantenktejegoggjordedetom morgenenmorgenen varvar detdet morgenmorgen ogog jegjeg varvar ennåennå ii livekanskje jegjeg skulleskulle skriveskrive enen romantenkte jegog såså gjordegjorde jegjeg detom morgenen varmorgenen var detvar det morgendet morgen ogmorgen og jegog jeg varjeg var ennåvar ennå iennå i livekanskje jeg skullejeg skulle skriveskulle skrive enskrive en romanog så gjordeså gjorde jeggjorde jeg detom morgenen var detmorgenen var det morgenvar det morgen ogdet morgen og jegmorgen og jeg varog jeg var ennåjeg var ennå ivar ennå i livekanskje jeg skulle skrivejeg skulle skrive enskulle skrive en romanog så gjorde jegså gjorde jeg detom morgenen var det morgenmorgenen var det morgen ogvar det morgen og jegdet morgen og jeg varmorgen og jeg var ennåog jeg var ennå ijeg var ennå i livekanskje jeg skulle skrive enjeg skulle skrive en romanog så gjorde jeg det

Jeg var nesten det verste av alt. Jeg var alminnelig. Jeg var nesten usynlig, var jeg ikke? Og jeg var kanskje det lykkeligste mennesket du kunne ha kjent. -Johan Harstad
jeg-var-nesten-det-verste-av-alt-jeg-var-alminnelig-jeg-var-nesten-usynlig-var-jeg-ikke-og-jeg-var-kanskje-det-lykkeligste-mennesket-du-kunne
Det første jeg gjorde da jeg åpnet døra til hjertet hennes var å tenne lyset. Det skulle jeg ikke ha gjort. -Bjørn Skogmo
det-første-jeg-gjorde-da-jeg-åpnet-døra-til-hjertet-hennes-var-å-tenne-lyset-det-skulle-jeg-ikke-gjort
Jeg tenkte jeg skulle begynne med å lese en sonett av Shakespeare, men så tenkte jeg: Hvorfor skal jeg det? Han leser aldri noe av mitt. -Spike Milligan
jeg-tenkte-jeg-skulle-begynne-med-å-lese-sonett-av-shakespeare-men-så-tenkte-jeg-hvorfor-skal-jeg-det-han-leser-aldri-noe-av-mitt
Jeg hadde lyst til å rykke i sistebakken, men da jeg så det var luke ned til tredjemann tenkte jeg at det svir mer å tape på oppløpet. -Ski
jeg-hadde-lyst-til-å-rykke-i-sistebakken-men-da-jeg-så-det-var-luke-ned-til-tredjemann-tenkte-jeg-at-det-svir-mer-å-tape-på-oppløpet
Jeg elsker klemmer. Jeg skulle ønske jeg var en blekksprut så jeg kunne klemme ti personer på en gang. -Klem
jeg-elsker-klemmer-jeg-skulle-ønske-jeg-var-blekksprut-så-jeg-kunne-klemme-ti-personer-på-gang