Om jeg hadde levd noen hundre år tidligere, ville jeg ganske sikkert blitt brent på bålet som heks.


om-jeg-hadde-levd-noen-hundre-år-tidligere-ville-jeg-ganske-sikkert-blitt-brent-på-bålet-som-heks
heksomjeghaddelevdnoenhundreårtidligerevilleganskesikkertblittbrentbåletsomheksom jegjeg haddehadde levdlevd noennoen hundrehundre årår tidligereville jegjeg ganskeganske sikkertsikkert blittblitt brentbrent påpå båletbålet somsom heksom jeg haddejeg hadde levdhadde levd noenlevd noen hundrenoen hundre århundre år tidligereville jeg ganskejeg ganske sikkertganske sikkert blittsikkert blitt brentblitt brent påbrent på båletpå bålet sombålet som heksom jeg hadde levdjeg hadde levd noenhadde levd noen hundrelevd noen hundre årnoen hundre år tidligereville jeg ganske sikkertjeg ganske sikkert blittganske sikkert blitt brentsikkert blitt brent påblitt brent på båletbrent på bålet sompå bålet som heksom jeg hadde levd noenjeg hadde levd noen hundrehadde levd noen hundre årlevd noen hundre år tidligereville jeg ganske sikkert blittjeg ganske sikkert blitt brentganske sikkert blitt brent påsikkert blitt brent på båletblitt brent på bålet sombrent på bålet som heks

Jeg ville sikkert få noen friske oppslag hvis jeg anla piggsveis. -Hår
jeg-ville-sikkert-få-noen-friske-oppslag-hvis-jeg-anla-piggsveis
Vann er en god ting. Hvis jeg måtte velge mellom alle ting, ville jeg ganske sikkert ha valgt vann. -Vann
vann-er-god-ting-hvis-jeg-måtte-velge-mellom-alle-ting-ville-jeg-ganske-sikkert-valgt-vann
Jeg hadde et klart bilde av hvordan englene så ut, for englene hadde mamma sitt ansikt. Og den der troa levde jeg lenge, lenge i, og jeg er ganske sikker på at ho sto modell for englene. -Mor
jeg-hadde-et-klart-bilde-av-hvordan-englene-så-ut-for-englene-hadde-mamma-sitt-ansikt-og-den-der-troa-levde-jeg-lenge-lenge-i-og-jeg-er-ganske
Når jeg våknet ved siden av mine tidligere menn om morgenen, så de bebreidende på meg - bare fordi jeg hadde sovet. -Kvinner og menn
når-jeg-våknet-ved-siden-av-mine-tidligere-menn-om-morgenen-så-bebreidende-på-meg-bare-fordi-jeg-hadde-sovet
Noen ganger tenker jeg at jeg er ikke så mye pianist, men vampyr. Hele mitt liv har jeg levd av Chopins blod. -Artur Rubinstein
noen-ganger-tenker-jeg-at-jeg-er-ikke-så-mye-pianist-men-vampyr-hele-mitt-liv-har-jeg-levd-av-chopins-blod
Hadde jeg visst hva renten ville bli, ville jeg ikke vært her, men ligget på en strand på Bahamas. -Rente
hadde-jeg-visst-hva-renten-ville-bli-ville-jeg-ikke-vært-her-men-ligget-på-strand-på-bahamas