Om ingen andre ler, så ler jeg inni meg. Av min egen udugelighet.


om-ingen-andre-ler-så-ler-jeg-inni-meg-av-min-egen-udugelighet
knut nærumomingenandrelerlerjeginnimegavminegenudugelighetom ingenandre lerså lerler jegjeg inniinni megav minmin egenegen udugelighetom ingen andreingen andre lerså ler jegler jeg innijeg inni megav min egenmin egen udugelighetom ingen andre lerså ler jeg inniler jeg inni megav min egen udugelighetså ler jeg inni meg

Du spør meg hva jeg ler av, lille venn? Jeg ler fordi jeg lever, simpelthen. -Latter
du-spør-meg-hva-jeg-ler-av-lille-venn-jeg-ler-fordi-jeg-lever-simpelthen
Det finnes ikke noe bryllup der ingen gråter, og ingen begravelse der ingen ler. -Bryllup
det-finnes-ikke-noe-bryllup-der-ingen-gråter-og-ingen-begravelse-der-ingen-ler
Jeg forestiller meg at livet er et vidunderlig skuespill som jeg har skrevet til meg selv - og der min oppgave er å nyte min egen rolle. -Shirley MacLaine
jeg-forestiller-meg-at-livet-er-et-vidunderlig-skuespill-som-jeg-har-skrevet-til-meg-selv-og-der-min-oppgave-er-å-nyte-min-egen-rolle
Jeg ler for ikke å gråte. -Latter
jeg-ler-for-ikke-å-gråte
Jeg klukker daglig under nervepresset, og ler fordi jeg elsker deg, prinsesse. -Latter
jeg-klukker-daglig-under-nervepresset-og-ler-fordi-jeg-elsker-deg-prinsesse