Om fredagen blir den dovne flittig.


om-fredagen-blir-den-dovne-flittig
finske ordtakomfredagenblirdendovneflittigom fredagenfredagen blirblir denden dovnedovne flittigom fredagen blirfredagen blir denblir den dovneden dovne flittigom fredagen blir denfredagen blir den dovneblir den dovne flittigom fredagen blir den dovnefredagen blir den dovne flittig

For den dovne er dagen lang. -Dovenskap
for-den-dovne-er-dagen-lang
Den kloke går fem ganger, den dovne én med vondt i ryggen. -Dovenskap
den-kloke-går-fem-ganger-den-dovne-én-med-vondt-i-ryggen
Hva er hemmeligheten ved den dovne, honningsøte vellyst som fyller et menneske den første dag av en båtreise? -Agnar Mykle
hva-er-hemmeligheten-ved-den-dovne-honningsøte-vellyst-som-fyller-et-menneske-den-første-dag-av-båtreise
Den dovne skriver opp det han gjør. -Dovenskap
den-dovne-skriver-opp-det-han-gjør
Den dovne kommer aldri til, unntatt ved bordet. -Dovenskap
den-dovne-kommer-aldri-til-unntatt-ved-bordet
Heller bærer den dovne for mye enn han går to ganger. -Dovenskap
heller-bærer-den-dovne-for-mye-enn-han-går-to-ganger